Projekt „Młodzi przeciw przemocy”
08:00 | 28.05.2010 | Wyświetleń: 574
Projekt „Młodzi przeciw przemocy”

Nabór szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych chętnych do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach na temat przemocy prowadzi Centrum Służby Rodzinie. Projekt "Młodzi przeciw przemocy" ruszy na początku przyszłego roku szkolnego.

„Warsztaty mają na celu poruszanie pewnych kwestii, których w szkole często się nie porusza” – mówi Katarzyna Ziętkowska, koordynator poradnictwa Centrum Służby Rodzinie. Centrum jest pomysłodawcą projektu.
Program ma charakter profilaktyczny, a jego celem jest nauczenie uczniów rozpoznawania agresywnych zachowań, określania przemocy oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. „Uczestnicy dowiedzą się, jakie działania należy podejmować, gdzie szukać pomocy i jakie są wszelkie konsekwencje prawne z tym związane” – wyjaśnia Ziętkowska.
„Oddziaływanie na warsztatach jest wieloaspektowe. Jest to forma warsztatowa i dyskusyjna, ale prezentujemy także filmy. Polisensoryczne oddziaływanie jest najbardziej efektywne, jeżeli chodzi o prace z dziećmi, ale też wydaje się być najbardziej atrakcyjne. Dlatego warsztaty będą miały taką formę” – opowiada Ziętkowska.
Projekt, przygotowany dla 70 klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego powstał przy współpracy z regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy Urzędzie Marszałkowskim. Warsztaty, które obejmują 2 godziny lekcyjne, ruszają już 6 września.

Informacje i zapisy szkół:
Centrum Służby Rodzinie
93-162 Łódź, ul. Broniewskiego 1a
tel. 0-42 682-20-22, 684-14-60
http://www.csr.org.pl/

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.