Nowy członek wspólnoty Ognisko Miłości
10:50 | 11.05.2010 | Wyświetleń: 2082

6 osób mieszka już w Ognisku Miłości w Olszy pod Rogowem. Przyrzeczenie pozostania w Ognisku do końca życia złożyła Zofia Hasiuk. Dom, którego ojcem jest ks. Sławomir Sosnowski, zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem rekolekcji.

„Przyrzeczenie oznacza decyzję o przyjęciu naszego stylu życia i włączenia się do wspólnoty na całe życie. Członek Ogniska pozostaje w nim do końca, oddaje wszystko co ma i kim jest dla budowania wspólnoty i domu. Domu, który jest otwarty, a przede wszystkim przyjmuje innych na rekolekcje” – wyjaśnia ks. Sławomir Sosnowski, ojciec Ogniska Miłości w Olszy pod Rogowem.

Zofia Hasiuk z Ogniskiem Miłości związana jest od 10 lat. „We wspólnocie 7 i pół roku, ale wcześniej myślałam o wstąpieniu do niej przez 3 lata, kiedy byłam na studiach” – mówi. „Chodzi o to, żeby odkrywać – i to jak najgłębiej – kim się jest. Bóg mnie zaprasza do tego spotkania, a ja chcę to zaproszenie przyjąć. Chcę uczynić moje życie odpowiedzią na zaproszenie Boga” – dodaje. Jej zdaniem powołanie do życia we wspólnocie rodzi się przez cały czas. „Odkrywanie, jaka jest moja rola – ciągle trwa. Ale Bóg wychodzi naprzeciw tym poszukiwaniom. Jeśli ktoś stawia pytania, Bóg daje odpowiedź. Czasem dla mnie jest to za późno, ale zawsze jest to jednak dobry czas” – podkreśla Hasiuk.

Rozmowa z Zofią Hasiuk (2 min. 55 sek.):

Zofia Hasiuk jest trzecią osobą (po ks. Sosnowskim i Anecie), która złożyła w rogowskim Ognisku przyrzeczenie. Poza nimi mieszkają tam jeszcze 3 osoby.

Ogniska Miłości są wspólnotami ochrzczonych, kobiet i mężczyzn, którzy za przykładem pierwszych chrześcijan oddają do wspólnego użytku swe dobra materialne, intelektualne i duchowe. „Tak, jak Marta zrozumiała Jezusa, że ma to być dom Jego serca otwartego dla wszystkich” – wyjaśnia ks. Sosnowski. Ogniska organizują rekolekcje, najczęściej odbywane w milczeniu, których celem jest przemiana życia ich uczestników.

Ogniska Miłości zostały założone przez francuską mistyczkę Martę Robin. Pierwsze z nich powstało w Châteauneuf-de-Galaure w 1936 r., a jego organizacją zajął się ks. Georges Finet, spowiednik Marty Robin. Obecnie Ogniska działają w 40 krajach, m.in. w Polsce (w Olszy koło Rogowa i w Kaliszanach koło Józefowa).

Marta Robin urodziła się 13 marca 1902 r. Całe życie spędziła w swej rodzinnej wiosce – Châteauneuf-de-Galaure koło Lyonu. Od dzieciństwa była pobożna i pogodna. W wieku 16 lat zachorowała na zapalenie mózgu. W trakcie choroby całkowicie oddała się Bogu. W 1926 r. została sparaliżowana, a w konsekwencji nie mogła spać i przełykać. Przez kolejne lata jej jedynym pokarmem była przyjmowana raz w tygodniu Komunia Święta. W październiku 1930 r. otrzymała stygmaty na stopach, dłoniach, boku i czole. W lipcu 1942 r. straciła wzrok.
Musiała leżeć w zaciemnionym pokoju, gdyż promienie słoneczne sprawiały jej ból. Nie przestała jednak przyjmować gości, których w ciągu 50 lat było około 100 tysięcy. Zmarła 6 lutego 1981 r.
23 maja 1991 r. ordynariusz Walencji, bp Marchand otworzył jej proces beatyfikacyjny, który na etapie diecezjalnym zakończył się po pięciu latach. Zebrane w jego ramach dokumenty trafiły do Kongregacji ds. Świętych w Rzymie.

Ognisko Miłości w Rogowie powstało w 1996 roku. Wcześniej, przez dwa lata, działało w Zgierzu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.