Happeningi przed koncertem Rap for Trinity
13:15 | 13.05.2010 | Wyświetleń: 511

Młodzi organizatorzy festiwalu "3R for Trinity" postanowili w nietypowy sposób wypromować imprezę. 13 maja wyszli na ulice Łodzi i zachęcają do udziału w najbliższym koncercie "Rap for Trinity", który odbędzie się 15 maja.

Happeningi odbywają się m.in. na rogu Radwańskiej i Stefanowskiego oraz Matejki i Narutowicza (w godz. 12.00-16.00). Od godz. 14.00 wyposażone w tuby grupy młodzieży będą promować imprezę w Pasażu Schillera i na ulicy Piotrkowskiej.
„Zainteresowanie koncertem jest bardzo duże, ale postanowiliśmy dać też szansę młodym, którzy nie mają 49 złotych na bilet” – mówi ks. Michał Misiak, organizator festiwalu. Podczas happeningów młodzież może kupić bilety po 25 złotych. Specjalne ceny obowiązują także w siedzibie NZS przy ul. Piotrkowskiej 46 i w Kinie Polonia.
W koncercie wezmą udział największe gwiazdy polskiej sceny rap, m.in. Molesta, Pezet & Małolat, Fokus z Pokahontaz, DonGURALesko & Kasta, Full Power Spirit, Łona, Małpa i Eldo.
„Rap for Trinity” rozpocznie się 15 maja o godz. 19.00 w klubie Dekompresja w Łodzi. Ostatnia część festiwalu, poświęcona muzyce rockowej – zaplanowana jest na 19 czerwca.

Rozmowa z ks. Michałem Misiakiem (7 min. 22 sek.):

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.