Archidiecezja Łódzka
Zbiórka na Centrum Opatrzności Bożej
13:10 | 02.06.2009 | Wyświetleń: 347
Zbiórka na Centrum Opatrzności Bożej

Przykościelną zbiórkę ofiar zarządził na 7 czerwca abp Władysław Ziółek. Pieniądze będą zbierane na rzecz Centrum Opatrzności Bożej.

„Budowana Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie jest nie tylko wypełnieniem ślubów naszych praojców, ale także podziękowaniem Bożej Opatrzności za to, że żyjemy w wolnej i niepodległej Ojczyźnie i sami możemy budować jej przyszłość. Jako Naród doświadczyliśmy wielu nieszczęść i upokorzeń. Nigdy jednak nie utraciliśmy ducha pragnienia wolności” – podkreśla abp Ziółek, zachęcając do udziału w zbiórce.
7 czerwca obchodzony jest w Polsce II Dzień Dziękczynienia. „Jest on dobrą okazją do wspomnienia przełomowych momentów w historii Polski: 30. rocznicy I Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, 20-lecia odzyskania wolnej Rzeczpospolitej w 1989 roku oraz 10. rocznicy papieskiego przemówienia w Parlamencie” – podkreśla metropolita łódzki.
7 czerwca podczas wszystkich Mszy świętych na terenie archidiecezji łódzkiej odczytywane będzie słowo pasterskie abpa Kazimierza Nycza, metropolity łódzkiego. Ofiary wrzucane do puszek będą zaś przeznaczone na budowę Centrum Opatrzności Bożej. „Niech wspólnie podjęty trud przyczynia się do realizowania idei wdzięczności Bogu za odzyskaną wolność i dobro otrzymywane każdego dnia” – prosi abp Ziółek.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.