Spartakiada integracyjna
22:53 | 03.06.2009 | Wyświetleń: 806
Spartakiada integracyjna

700 dzieci i młodzieży niesłyszących i słyszących weźmie udział 4 czerwca w Integracyjnej Spartakiadzie Dzieci i Młodzieży "Dogonić marzenia". Poza dyscyplinami sportowymi organizatorzy przewidzieli pantomimę, warsztaty języka migowego i bezalkoholową dyskotekę. Spartakiadę organizuje Duszpasterstwo Niesłyszących Archidiecezji Łódzkiej.

Celem spartakiady jest dobra zabawa. „Chodzi przede wszystkim o to, żeby dać dzieci miały chwilę radości i dobrze się wspólnie bawiły” – mówi ks. Wiesław Kamiński, duszpasterz niesłyszących i organizator imprezy.
W imprezie weźmie udział około 700 osób. „Około 300 niesłyszących uczniów z terenu województwa łódzkiego i innych regionów kraju, 200 uczniów pozostałych szkół specjalnych i 200 uczniów gimnazjów i liceów z Łodzi i okolic” – wylicza ks. Kamiński.
Spartakiada organizowana jest jednocześnie w trzech miejscach: hali MOSiR (ul. Małachowskiego), Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 (ul. Siedlecka 7/21) i ośrodku „Vera Sport” (ul. Siewna 15).
Głównymi elementami spartakiady są oczywiście dyscypliny sportowe. „Najmłodsi wezmą udział w grach i zabawach na wesoło – m.in. wyścigach w rzędach, sadzeniu ziemniaków, skokach na gumowych piłkach czy wyścigu stonóg” – wylicza ks. Kamiński. Starsi uczniowie będą rywalizować w turnieju siatkarskim, ping-pongowym, futbolowym i koszykarskim.
Poza emocjami sportowymi organizatorzy zadbali też o inne atrakcje. Najmłodsi zaczną spartakiadowe spotkanie od obejrzenia przygotowanej przez głuche dzieci pantomimy „Chory kotek, czyli żyjmy zdrowo”. Nieco starsi wezmą udział w dyskotece integracyjnej „Nonalkohol Party”. „Dyskoteka będzie podsumowaniem działań profilaktycznych w mijającym roku szkolnym. Weźmie w niej udział młodzież z gimnazjów specjalnych” – wyjaśnia ks. Kamiński. W programie zabawy m.in. ciasta domowej roboty, kiełbaski z grilla i pokaz przygotowywania drinków bezalkoholowych. W ramach spartakiady zaplanowane są też warsztaty języka migowego.
Imprezę organizuje Duszpasterstwo Niesłyszących Archidiecezji Łódzkiej, które wspiera około 80 wolontariuszy. Wszyscy uczestnicy spartakiady dostaną koszulkę, będą też nagrody indywidualne i zespołowe.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.