Kwietne dywany, sadzenie dębu i zbiórka na hospicja – tegoroczne obchody Bożego Ciała
08:29 | 11.06.2009 | Wyświetleń: 627
Kwietne dywany, sadzenie dębu i zbiórka na hospicja – tegoroczne obchody Bożego Ciała

W tym roku w Polsce uroczystość Bożego Ciała obchodzona jest 10 czerwca. Oprócz tradycyjnych procesji ulicami miast i wsi, będą miały miejsce wydarzenia upamiętniające Jana Pawła II oraz akcje charytatywne. Boże Ciało to jedno z głównych świąt w Kościele katolickim. Kult cudu przemiany konsekrowanego chleba i wina w rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa towarzyszyła wiernym od początku chrześcijaństwa.

Niezwykle barwny przebieg uroczystość ma w Spycimierzu w diecezji włocławskiej. Wieś już od ponad 200 lat pielęgnuje tradycję układania kwietnych dywanów. Przygotowanie trasy Bożego Ciała jest bardzo pracochłonne, rozpoczyna się już kilka dni przed uroczystością zbieraniem kwiatów z pól, łąk i ogrodów, z których zostaną ułożone kwietne kobierce. Układanie dywanów rozpoczyna się w czwartek Bożego Ciała w godzinach porannych. Projektantami dekoracji oraz ich wykonawcami są spycimierscy parafianie.

W Katowicach abp Damian Zimoń posadzi Dąb Papieski przed katedrą dla upamiętnienia 30. rocznicy I Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i jego spotkania z wiernymi Górnego Śląska na Jasnej Górze w dniu 6 czerwca 1979 roku. Ten Papieski Dąb został pobłogosławiony przez papieża Benedykta XVI 27 maja w Watykanie.

W Warszawie odbędą się dwie procesje: jedną poprowadzi abp Kazimierz Nycz metropolita warszawski. Tradycyjna trasa Traktem Królewskim została zmodyfikowana – wierni przejdą też na pl. Piłsudskiego, gdzie kilka dni temu stanął krzyż upamiętniający pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II do ojczyzny. Drugą procesję po Mszy św. godz. 10.00 w katedrze św. Floriana Męczennika i św. Michała Archanioła na warszawskiej Pradze poprowadzi abp Henryk Hoser, ordynariusz warszawsko-praski.

W Krakowie podczas uroczystości Bożego Ciała wierni będą dziękować za pielgrzymkę papieża Polaka sprzed 30 lat. Procesja przejdzie Drogą Królewską z Wawelu na Rynek Główny w Krakowie. Uroczystościom będzie przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. Przy poszczególnych ołtarzach rozważane będą tematy tej pielgrzymki, nawiązywać będzie do nich także dekoracja.

Przy pierwszym ołtarzu, gdzie umieszczone będzie zdjęcie modlącego się papieża, zostanie podjęta refleksja pod hasłem „Bądźcie mocni wiarą”. Ołtarz drugi, udekorowany fotografią papieża nauczającego, to miejsce rozważań zatytułowanych „Bądźcie mocni nadzieją”. Przy trzecim ołtarzu zostanie podjęte hasło „Bądźcie mocni miłością”, a centralnym motywem dekoracji stanie się zdjęcie papieża przy ołtarzu, ukazującego Hostię. Czwarty ołtarz poświęcony jest tematowi „Bierzmowanie dziejów”. W tym miejscu krakowianie będą dziękowali za „Ducha Świętego, który odnawia oblicze Ziemi”.

Tradycyjnie budową i zdobieniem ołtarzy zajmują się harcerze, Rodziny Katyńskie, klerycy krakowskiego seminarium duchownego, siostry św. Jadwigi, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oraz parafia Mariacka.

W sanktuarium maryjnym w Licheniu uroczystość Bożego Ciała rozpocznie się Mszą św. o godz. 10.00 w kościele św. Doroty. Po Mszy wyruszy procesja do czterech ołtarzy. Pierwszy z nich znajdzie się przy kaplicy w rynku, drugi ołtarz przy którym zatrzymają się wierni znajdować będzie się przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, trzeci z nich przy kaplicy św. Jana, czwarty ołtarz natomiast na ul. Toruńskiej przy prywatnej posesji.

W diecezji tarnowskiej wierni podczas uroczystości będą mogli wesprzeć hospicja. Inicjatywa wyszła ze strony biskupa Wiktora Skworca, który zachęca także do włączenia się w wolontariat hospicyjny i pomoc ciężko chorym ludziom.

Stacjonarne hospicja działają w Dąbrowie Tarnowskiej i Stróżach. Natomiast hospicja domowe pomagają chorym i ich rodzinom w Tarnowie, Nowym Sączu, Dębicy, Mielcu, Bochni i Limanowej. Pieniądze przekazane przez wiernych w uroczystość Boże Ciało pomogą m.in. w zakupie niezbędnego sprzętu medycznego. W Tarnowie po procesji eucharystycznej na rynku odbędzie się koncert dla Afryki – Spe Salvi. W programie znalazły się koncerty, przedstawienia, aukcja na rzecz misji w Bagandou. Podczas imprezy będzie można wziąć udział w loterii misyjnej, spróbować kuchni afrykańskiej, oraz nabyć obrazy. Dochód zostanie przeznaczony dla szpitala dla Pigmejów, który w Bagandou prowadzi diecezja tarnowska. Koncert rozpocznie się o godzinie 15.00. Jego organizatorem jest Inicjatywa Młodzi Misjom.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało – to jedno z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Choć świadomość niezwykłego cudu przemiany konsekrowanego chleba i wina w rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa towarzyszyła wiernym od początku chrześcijaństwa, jednak trzeba było czekać aż dziesięć stuleci zanim zewnętrzne przejawy tego kultu powstały i zadomowiły się w Kościele katolickim.

Uroczystość, która wyrosła na podłożu adoracyjnego kierunku pobożności eucharystycznej rozwijającej się na Zachodzie od przełomu XI i XII w., przeżywana jest obecnie w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej. Bezpośrednią przyczyną ustanowienia uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa były objawienia bł. Julianny z Cornillon. Pod ich wpływem bp Robert ustanowił w 1246 r. święto Bożego Ciała, początkowo dla diecezji Liege.

Papież Bonifacy IX polecił w 1391 r. wprowadzić święto Bożego Ciała wszędzie tam, gdzie jeszcze nie było ono obchodzone.

W Polsce jako pierwszy wprowadził je bp Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej. Pod koniec XIV w. święto Bożego Ciała było obchodzone już we wszystkich diecezjach. Było ono zawsze zaliczane do świąt głównych. Od końca XV w. przy okazji tego święta udzielano błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

Procesję odprawiano z wielkim przepychem od początku jej wprowadzenia. Od czasu zakwestionowania tych praktyk przez reformację, udział w procesji traktowano jako publiczne wyznanie wiary.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.