Archidiecezja Łódzka
Czuwanie przy krzyżu Światowych Dni Młodzieży
23:32 | 13.06.2009 | Wyświetleń: 564

Setki młodych ludzi uczestniczyły 13 czerwca w łódzkiej katedrze w czuwaniu przy krzyżu Światowych Dni Młodzieży. W uroczystości wziął udział także przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich, kard. Stanisław Ryłko. Na zakończenie spotkania przedstawiciele parafii otrzymali replikę krzyża.

Mimo fatalnej pogody katedra wypełniła się młodymi ludźmi. Przyjechali z terenu całej archidiecezji łódzkiej. „To niepowtarzalna okazja, żeby pomodlić się przy krzyżu, który wędruje po świecie dłużej, niż ja na nim żyję. Nie mogłem tej okazji przepuścić” – wyjaśnia Tomek. „Mam zadanie do wypełnienia – przyniosę do swojej parafii replikę krzyża Światowych Dni Młodzieży” – dodaje Kasia.
Po kilkunastu minutach modlitwy zebranych powitał abp Władysław Ziółek. Przypomniał, że 22 lata temu w Łodzi, także w katedrze przebywał Jan Paweł II. „To była wielka wizyta, bardzo ważna dla całego naszego kościoła” – podkreślał metropolita łódzki.
Kard. Stanisław Ryłko mówił o krzyżu Światowych Dni Młodzieży. „Papież Jan Paweł II wskazał ten krzyż i powierzył go młodym ludziom. Powiedział – weźcie ten krzyż i nieście go w świat. Młodzi wzięli te słowa Ojca Świętego do serca, a krzyż przewędrował wszystkie kontynenty” – mówił kard. Ryłko. „To jest chyba najbardziej omodlony przez młodych krzyż na świecie. Wszędzie, gdzie się pojawiał, gromadzili się młodzi, klękali w postawie adoracji i starali dotknąć ten święty znak Odkupienia” – podkreślał przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich. Pomyślcie ile problemów, nieraz bardzo skomplikowanych, potrafili przy tym krzyżu rozwiązać ludzie młodzi. Ile ważnych decyzji, ile decyzji powołaniowych zostało powziętych u jego stóp. Skorzystajcie z tej niebywałej okazji” – zachęcał kard. Ryłko.
Później nastąpiło rozstrzygnięcie błyskawicznego konkursu fotograficznego, zorganizowany został przez portal www.archidiecezja.lodz.pl. W ciągu tygodnia internauci przysłali ponad 100 fotografii krzyża. Główną nagrodę, w postaci repliki krzyża ŚDM oraz cyfrowego aparatu fotograficznego otrzymała Maria Czajkowska. Nagrody dodatkowe, za zdjęcia wybrane przez internautów, otrzymali Bartłomiej Borowski i Magdalena Lesiak. Wszystkie nagrody wręczyli kard. Ryłko i abp Ziółek.
Uczestnicy czuwania modlili się nieszporami, mieli też okazję obejrzeć filmy pokazujące przeprowadzone do tej pory Światowe Dni Młodzieży oraz posłuchać krótkiej refleksji biskupa łuckiego, Marcjana Trofimiaka.
Później nastąpiła adoracja krzyża, rozesłanie światła, wręczenie soli i replik krzyża Światowych Dni Młodzieży. Drewniane repliki wykonali podopieczni Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w podłódzkim Ignacewie. Krzyże otrzymali przedstawiciele wszystkich parafii archidiecezji łódzkiej. Repliki zostaną poświęcone przez kard. Ryłko podczas niedzielnego Święta Eucharystii, będącego pamiątką wizyty Jana Pawła II w Łodzi.
„To było wzruszające. Dotknąć krzyża, który był świadkiem tak wielu radosnych chwil w życiu Jana Pawła II. Myślę, że nosi on w sobie wszystkie te dobre myśli, które moi rówieśnicy kierowali w stronę papieża przez te wszystkie lata” – ocenia jeden z uczestników czuwania.Krzyż Światowych Dni Młodzieży będzie niesiony na czele procesji eucharystycznej, która ruszy w niedzielę z sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej do katedry.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.