Archidiecezja Łódzka
Wadowice: uroczystości 89. rocznicy urodzin Jana Pawła II
11:01 | 19.05.2009 | Wyświetleń: 634
Wadowice: uroczystości 89. rocznicy urodzin Jana Pawła II

W rodzinnym mieście Jana Pawła II 18 maja odbywały się uroczystości związane z obchodami 89. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Kulminacyjnymi momentami obchodów były Msza św. i koncert orkiestr strażackich na wadowickim rynku.

3,5 tys. strażaków z 90 orkiestr z całej Polski po raz dziesiąty zagrało koncert, choć niedługo przed tym wydarzeniem nad Wadowicami przeszła potężna ulewa.

Wieczornej Mszy św. na rynku przewodniczył metropolita krakowski, kard. Stanisław Dziwisz. Hierarcha podkreślił, że Karol Wojtyła zawdzięczał wiarę swoim rodzicom i wadowickiej wspólnocie parafialnej.

Kardynał zaapelował też do zgromadzonych, by pamiętali o swoim rodaku, ale przede wszystkim o tym, czego nauczał. „Dziś żyjemy w wolnej Polsce, ale wciąż musimy walczyć o wolność ducha. Musimy się starać w każdym dniu, by nasze środowiska były przepełnione duchem Ewangelii i duchem miłości” – mówił w homilii purpurat.

Po liturgii rozpoczął się koncert strażaków, którymi dyrygował dr Stanisław Strączek. Ze strażakami wystąpili soliści operowi: Natalia Zabrzeska (sopran) i Mieczysław Błaszczyk (tenor). Orkiestrom towarzyszyły chóry parafialne z Wadowic i Kęt.

Wcześniej, przed południem, do Wadowic przybyło około 3 tys. uczniów z ponad 80 szkół z całej Polski, noszących imię Jana Pawła II. Podczas Mszy modlili się o rychłą beatyfikację sługi Bożego Jana Pawła II. Liturgię dla młodzieży i dzieci sprawował częstochowski biskup pomocniczy Antoni Długosz, który po nabożeństwie, śpiewając i tańcząc na scenie, zachęcał do radosnej modlitwy.

Niektóre szkoły wzięły specjalnie przygotowane sadzonki dębów z podwadowickich lasów. Mają je zasadzić przy swoich szkołach.

Podczas spotkania młodzi ludzie z parafii Ofiarowania Najświętszej Marii Panny zbierali podpisy w księdze, zawierającej prośby wiernych o rychłą beatyfikację Jana Pawła II.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.