Archidiecezja Łódzka
Skoczów: w niedzielę rozpoczyna się ekumeniczny festiwal sztuki
09:20 | 16.05.2009 | Wyświetleń: 311
Skoczów: w niedzielę rozpoczyna się ekumeniczny festiwal sztuki

Koncertem muzyki Jana Sebastiana Bacha i Feliksa Mendelssohna w skoczowskiej świątyni ewangelickiej rozpocznie się 17 maja Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal "Panorama Sztuki Chrześcijańskiej - Musica Sacra". Impreza, która jest formą upamiętnienia pobytu Jana Pawła II na Podbeskidziu w 1995 roku, odbywa się po raz czternasty.

Honorowy patronat nad festiwalem sprawują katolicki biskup bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy wraz z biskupem diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego Pawłem Anweilerem.

Anna Stefaniak-Bacza, dyrektor organizacyjny festiwalu przypomina, że festiwal odsłania różne oblicza sztuki oraz rozmaite jej gatunki. „Ponieważ jest to panorama sztuki chrześcijańskiej, prezentujemy tu rożne oblicza sztuki. W tym roku po raz pierwszy proponujemy dwa interesujące filmy” – podkreśla.

W „Rodzinnym koncercie inauguracyjnym” w luterańskim kościele św. Trójcy wystąpi Krakowski Zespół Kameralny.

Koncerty odbywać się będą na przemian w ewangelickich i katolickich świątyniach. Usłyszeć można będzie m.in. dzieła tradycyjnej muzyki organowej, kameralne utwory muzyki baroku i romantyzmu. Zaplanowano także specjalne ekspozycje malarskie, pokazy filmowe oraz spektakl teatralny oparty na „Tryptyku Rzymskim” Jana Pawła II.

Festiwal jest jedną z form ekumenicznego współdziałania duchownych i wiernych wyznania luterańskiego i katolickiego na Śląsku Cieszyńskim i w diecezji bielsko-żywieckiej. W komitecie organizacyjnym zasiadają m.in. proboszcz skoczowskiej parafii św. Apostołów Piotra i Pawła ks. Alojzy Zuber i proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej Świętej Trójcy ks. Adam Podżorski.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.