Archidiecezja Łódzka
Oświęcim: niezwykła fotografia z papieskiej Mszy sprzed 30 lat
09:18 | 16.05.2009 | Wyświetleń: 268
Oświęcim: niezwykła fotografia z papieskiej Mszy sprzed 30 lat

Wśród pamiątek po pamiątek po wizycie Jana Pawła II w byłym obozie Auschwitz 30 lat temu, prawdziwą „perełką” jest zdjęcie kard. Josepha Ratzingera, siedzącego w towarzystwie nigeryjskiego arcybiskupa Francisa Arinze. Czarno-białe zdjęcie wykonał oświęcimski fotografik Ryszard Kozłowski.

75-letni artysta uważa, że to jedyne zdjęcie tej Mszy dokumentujące obecność przyszłego papieża w wydarzeniu sprzed 30 lat. „To był trochę przypadek, a trochę intuicja, że udało mi się je zrobić. Widziałem, że wielu ludzi wita się z tym biskupem. Uznałem, że to ważna postać” – opowiada w rozmowie z KAI.

Na zdjęciu abp Arinze, który w 1985 roku został wyniesiony przez Jana Pawła II do godności kardynalskiej, trzyma rozłożony parasol, chroniący obu hierarchów przed słońcem. „To był upalny, dzień. Uroczystości trwały około 4 godzin. Każdy szukał cienia” – wspomina Kozłowski.

Kard. Joseph Ratzinger, wówczas arcybiskup München oraz Freising, uczestniczył we Mszy św. na terenie KL Auschwitz-Birkenau jako członek delegacji Konferencji Episkopatu Niemieckiego. W rozmowie z niemieckim dziennikiem Tageblatt z 8 czerwca 1979 roku purpurat podkreślał, że przybył specjalnie na tą uroczystość, ponieważ uważa, że Niemcy mają szczególne powody, aby brać w niej udział.

Specjalna jubileuszowa Msza polowa, upamiętniająca 30 rocznicę wizyty Jana Pawła II w KL Auschwitz-Birkenau, odbędzie się w najbliższą niedzielę, 17 maja, na terenie parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Oświęcimiu-Brzezince. W liturgii sprawowanej w sąsiedztwie byłego obozu koncentracyjnego, udział wezmą biskupi i księża z całej Polski.

Jan Paweł II odwiedził były niemiecki obóz podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny 7 czerwca 1979 r. Przeszedł przez bramę obozową z napisem „Arbeit macht frei” (Praca czyni wolnym). Nawiedził celę śmierci, w której zginął św. Maksymilian Maria Kolbe. Pod ścianą straceń bloku nr 11, gdzie Niemcy rozstrzelali tysiące więźniów, złożył wieniec i modlił się. Później odleciał śmigłowcem do Brzezinki. Na terenie KL Birkenau odprawił Mszę św. dla ponad miliona wiernych, w koncelebrze z dwustoma biskupami i księżmi – dawnymi więźniami hitlerowskich obozów koncentracyjnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.