Archidiecezja Łódzka
Na Jasnej Górze trwa szczególna modlitwa za papieża
11:12 | 09.05.2009 | Wyświetleń: 366
Na Jasnej Górze trwa szczególna modlitwa za papieża

Na Jasnej Górze trwa szczególna modlitwa w intencji papieskiej pielgrzymki do Ziemi Świętej. Prośby o błogosławione owoce tej apostolskiej podróży zanoszone są zarówno w dzień, jak i podczas nocnych czuwań.

Nazywając tę pielgrzymkę historyczną i wyjątkową o. Marian Waligóra, kustosz Sanktuarium podkreśla, że troska o sprawy Kościoła powszechnego jest naszym obowiązkiem i dodaje, „wiem, że pielgrzymi przynoszą do Maryi bardzo ważne swoje intencje, ale proszę, aby w sercu każdego, kto tutaj przybywa znalazło się miejsce dla spraw Kościoła powszechnego i tego ważnego wydarzenia, jakim jest pielgrzymka do korzeni naszej wiary, którą rozpoczyna Ojciec Święty”.

Prośby w intencjach papieskiej pielgrzymki do Ziemi Świętej zanoszone są podczas każdej Mszy św., adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwy różańcowej i Apelu Jasnogórskiego, a także nocnych czuwań w Kaplicy Matki Bożej. O. Kustosz zauważa, że Jasna Góra jest jednym z nielicznych Sanktuariów na świecie, gdzie każdego dnia celebrowanych jest tak wiele Mszy św. Dziś np. odprawionych zostanie aż 25 Eucharystii.

„To jest nasza stała modlitwa i od lat wypracowany program, że w tych szczególnych momentach, kiedy pielgrzymi gromadzą się w Kaplicy Matki Bożej włączamy ich do modlitwy w intencjach papieża i jego posługi podczas podróży apostolskiej”, wyjaśnił o. Waligóra. Przypomniał, że na Jasnej Górze obok tego wyjątkowego czasu, kiedy Ojciec Święty opuszcza mury Watykanu, każdego dnia zanoszone są prośby za Piotra naszych czasów podczas Mszy św. celebrowanej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej o godz. 18.30.

Codzienna Eucharystia w intencjach papieża odprawiana jest na Jasnej Górze od 6 listopada 1958 r. na prośbę Jana XXIII, który ceniąc wstawiennictwo Jasnogórskiej Matki poprosił o modlitwę kard. Stefana Wyszyńskiego.

O. Marian Waligóra przypomina, że 26 maja minie 3. rocznica pielgrzymki Benedykta XVI na Jasną Górę. Podczas tej wizyty papież prosił, byśmy w tym Sanktuarium, jak Apostołowie w Wieczerniku, trwali na modlitwie także w Jego intencjach.

Papieska pielgrzymka do Ziemi Świętej potrwa do 15 maja. Jej pierwszym etapem jest Jordania. W poniedziałek, 11 maja Ojciec Święty przybędzie na terytorium Izraela, a 13 maja będzie gościem władz Autonomii Palestyńskiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.