Archidiecezja Łódzka
Kard. Levada i abp Amato modlili się przy grobie ks. Popiełuszki
10:10 | 20.05.2009 | Wyświetleń: 515
Kard. Levada i abp Amato modlili się przy grobie ks. Popiełuszki

Kard. William Joseph Levada, prefekt Kongregacji Nauki Wiary i abp Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych modlili się 19 maja przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu. Watykańscy hierarchowie zwiedzili również muzeum poświęcone legendarnemu kapelanowi „Solidarności”.

W rozmowie z dziennikarzami abp Amato zapewnił, że proces beatyfikacyjny ks. Popiełuszki „jest w dobrym punkcie”. „Musimy jednak postępować według określonych procedur. Wszystko przebiega dobrze. Kiedy wszystko będzie gotowe, będziemy pierwsi mogąc się cieszyć z wyniesienia na ołtarze wielkiego waszego bohatera narodowego i bohatera Kościoła” – stwierdził prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Również kard. Levada wyraził nadzieję na szybką beatyfikację kapelana „Solidarności”. „Mogę tylko ufać, że beatyfikacja ks. Popiełuszki będzie bardzo rychła” – powiedział prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

Podczas wizyty na warszawskim Żoliborzu hierarchowie zwiedzili także muzeum poświęcone ks. Popiełuszce. W opinii abp. Amato zgromadzone tam świadectwa uzdrowień za przyczyną ks. Jerzego mogą być ważnym elementem w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym.

Hierarcha pytany o postępy w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II zapewnił, że „idzie on w bardzo dobrym kierunku i w bardzo szybkim tempie”. Abp Amato podkreślił, że jest szczególnie związany z Janem Pawłem II, bo był jednym z ostatnich biskupów, który został konsekrowany przez niego. „Stąd też mogę mieć osobisty interes w tym, żeby jak najszybciej Jan Paweł II został wyniesiony na ołtarze” – stwierdził. Jak dodał przesłanie płynące z życia i nauczania zarówno Jana Pawła II jak i ks. Jerzego Popiełuszki, zobowiązuje nas również do tego, żebyśmy w swoim życiu szli ich drogą, czyli drogą powołania – drogą świętości.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.