Archidiecezja Łódzka
Jubileusz małżeństw
18:41 | 17.05.2009 | Wyświetleń: 403
Jubileusz małżeństw

Abp Władysław Ziółek przewodniczył 17 maja w łódzkiej katedrze uroczystemu jubileuszowi małżeństw. Nabożeństwo zgromadziło ponad sto par świętujących okrągłą rocznicę zawarcia sakramentu.

Jak podkreśla metropolita łódzki z każdej trudnej sytuacji jest wyjście. „Tylko nie zawsze potrafimy je znaleźć, nie zawsze chyba chce nam się go szukać. Byłoby o wiele lepiej, gdybyśmy więcej uwagi kierowali na kształtowanie naszego człowieczeństwa. Bo właśnie ono jest bazą – najpierw trzeba być człowiekiem. Właśnie w takich bowiem sytuacjach ludzie wykazują się swoją kulturą duchową i wewnętrzną dojrzałością, gdy potrafią wznosić się ponad trudności. Bo przecież te trudności są, pojawiają się, w życiu każdego człowieka” – zauważa abp Ziółek.

Jaka jest recepta na długie małżeńskie życie? „Jedno drugiemu musi ustąpić. Bo jeżeli jedno jest zawzięte i drugie też, to może być ciężko” – mówi Marianna Frank. „Raz wyżej, raz niżej, raz gorzej, raz lepiej. Nie może być tak, że ktoś powie: ja ci nie daruję. A my się dotarliśmy do tej pięćdziesiątki” – uśmiecha się jej mąż, Robert. „Nie zatrzymywać się na drobiazgach i nie wyolbrzymiać banałów” – radzi inna para z 25-letnim stażem.

W łódzkiej katedrze spotkały się pary małżeńskie, które przeżyły ze sobą okrągłą liczbę lat. „Najwięcej było małżeństw, które przeżyły ze sobą 25 i 50 lat. Ale były też małżeństwa, których związek trwa ponad 60 lat” – mówi ks. Robert Jaśpiński z Centrum Służby Rodzinie, które przygotowało jubileusz.

Spotkanie odbyło się w ramach Łódzkich Dni Rodziny.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.