Archidiecezja Łódzka
18. Pielgrzymka w intencji trudnych problemów Łodzi i regionu
15:12 | 09.05.2009 | Wyświetleń: 446

Setki osób uczestniczyły w sobotę w 18. już pielgrzymce w intencji trudnych problemów Łodzi i regionu. Pątnicy mieli do pokonania pieszo ponad 12 kilometrów.

Pielgrzymka tradycyjnie ruszyła spod łódzkiej katedry. Pątnicy szli początkowo przez centrum Łodzi, m.in. ulicą Piotrkowską. Ostatni odcinek marszu, po krótkim postoju, wiódł przez las. „Wzruszające są chwile, gdy się idzie przez miasto, ale najpiękniejsze te, które prowadzą leśnymi ścieżkami. Szczególnie, jeśli jest tak ładna pogoda” – komentowała jedna z pątniczek, która szła do Łagiewnik już po raz kolejny.
W trasie pielgrzymi śpiewali, modlili się i słuchali świadectw. „Ta pielgrzymka wyrosła z ruchu abstynenckiego, trzeźwościowego. Początkowo stawiała sobie za cel modlitwę w intencji trzeźwości. W tej chwili tych problemów jest znacznie więcej i są naszymi problemami” – wyjaśnił jeden z organizatorów, moderator ruchu Światło-Życie, ks. Piotr Pirek. „Nadal oczywiście modlimy się w intencji wolności od uzależnień – alkoholowych czy narkotykowych, ale też tych, które związane są z techniką XXI wieku” – mówił duchowny.
„To jest problem eurosierot, których przybywa w Łodzi. To jest sprawa powołań kapłańskich, których jest coraz mniej. I bardzo niska frekwencja podczas Mszy świętych” – wyliczał abp Władysław Ziółek, który szedł z pielgrzymami. „Wszystko to zbieramy pod hasłem rodziny. Bo jesteśmy przekonani, że jeżeli rodzina byłaby moralnie zdrowa, to wtedy dużo problemów dałoby się łatwiej rozwiązywać” – mówił. W tym roku wiodącym tematem pielgrzymki było hasło „Rodzina środowiskiem życia”.
W grupie dominowali dorośli, ale nie brakowało też młodzieży, m.in. z ruchu oazowego i duszpasterstwa akademickiego. ” Miasto czasem chyba ma problemy, żeby stworzyć nam szansę. Widać przecież młodych ludzi, którzy wychowują się w bramach. I to dla nas jest najistotniejsze – żeby miasto dawało nam szansę” – przyznała Daria Hulewicz ze Zgierza. „Modlimy się w intencji rodzin naszych dzieci. Rodzin, które pozostawiają dużo do życzenia pod względem trzeźwościowym” – mówiła otoczona gromadką podopiecznych siostra Maria Mrozek, salezjanka z Ochronki Bałuckiej, zajmującej się dziećmi z trudnych środowisk.
Po przejściu ponad 12 kilometrów pielgrzymi weszli na teren klasztoru oo. franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach. Witał ich przeor, o. Paweł Warchoł. „Ze wzruszeniem patrzę na te wszystkie przyjścia pielgrzymki i modlitwę u grobu błogosławionego o. Rafała. Bo w tym ludzie żyje żywa wiara i to jest coś pięknego” – mówił. Także o. Warchoł wygłosił homilię w trakcie odprawionej przez abp Władysława Ziółka Mszy świętej.
Po Eucharystii przy ołtarzu polowym wierni przeszli do kościoła, w którym znajduje się grób o. Rafała Chylińskiego. W krótkiej modlitwie powierzyli mu intencje, z którymi szli w pielgrzymce. Była też możliwość ucałowania relikwii.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.