Archidiecezja Łódzka
Zadanie na Wielki Post – praca nad wrażliwością słuchania Słowa Bożego
10:04 | 25.02.2009 | Wyświetleń: 488
Zadanie na Wielki Post – praca nad wrażliwością słuchania Słowa Bożego

Praca nad wrażliwością przy słuchaniu Słowa Bożego i podkreślanie jego sakralności - to wielkopostne zadania dla katechetów z archidiecezji łódzkiej. Przypomniał o nich wikariusz biskupi ds. katechizacji, ks. infułat Józef Fijałkowski w specjalnym liście.

„Wielki Post staje się dobrą okazją, aby popracować z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi nad ich wrażliwością, z jaką powinni słuchać Słowa Bożego, przekazywanego im na katechezie i w liturgii Kościoła” – napisał ks. Fijałkowski w liście Pro Memoria. „Obecność katechezy w szkole może rodzić niebezpieczeństwo przyjmowania Słowa Bożego tak, jak każdego innego słowa wypowiadanego na innych lekcjach przedmiotu świeckiego” – przestrzega wikariusz biskupi ds. katechizacji.

Katecheci powinni podkreślać „sakralność Słów Bożych, obowiązek uszanowania, przyjmowania z uwagą i wdzięcznością tego, co Bóg do nas mówi”. „Jest to fundamentalna sprawa naszej duszpasterskiej i katechetycznej posługi, bez jej należytego ustawienia trudno mówić o skuteczności naszego przepowiadania” – podkreśla autor listu. Szczególną uwagę należy poświęcić tej sprawie podczas rekolekcji wielkopostnych. „Katecheci winni uprzedzająco przygotować swoich uczniów do poważnego i głębokiego słuchania Słowa Bożego, przygotowującego nas do pełnego uczestnictwa w Eucharystii i w Sakramentach Świętych. Powinniśmy już z początkiem Wielkiego Postu rozpocząć w szkołach i w parafiach żarliwe modlitwy o błogosławioną skuteczność wielkopostnych rekolekcji” – zauważa duchowny.

Przestrzega też przed spłycaniem ważności Świąt Wielkiej Nocy. „Przeżywanie tej uroczystości ogranicza się u wielu do „święconki” i takiego świętowania uczą się dzieci i młodzież. Brońmy ludzi, szczególnie młodych, przed dalekim od chrześcijańskiego świętowania najważniejszych uroczystości” – apeluje wikariusz. Zachęca katechetów do „roztropnego, odpowiedzialnego i gorliwego działania”, którego celem powinno być wyprowadzenie ludzi z postaw typu „jestem wierzący, ale niepraktykujący”, „wierzę, ale spowiedź jest mi niepotrzebna” lub „dlaczego mam uczestniczyć we Mszy św. i przyjmować Komunię Świętą”.

Ks. Fijałkowski zachęca też księży do przygotowywania do I Komunii Świętej nie tylko dzieci, ale też ich rodziców. „Nie wystarcza tradycyjna, od lat przyjęta w parafiach forma przygotowania. Bez solidnie przygotowanych rodziców poprzez gruntowną katechizację, dzieci nie będą mogły przeżyć tej uroczystości z właściwym zrozumieniem. Rodzice zasłaniają bowiem dzieciom radosne spotkanie z Chrystusem prezentami, przesadnymi strojami i wystawnymi przyjęciami” – zauważa duchowny. Apeluje do proboszczów, żeby nie rezygnowali, pod presją rodziców, z popołudniowych dziękczynnych spotkań w niedzielę komunijną i z „białego tygodnia”.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.