Rada duszpasterska o Nawiedzeniu
15:23 | 12.02.2009 | Wyświetleń: 533
Rada duszpasterska o Nawiedzeniu

Peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej po archidiecezji łódzkiej poświęcone było posiedzenie Rady Duszpasterskiej 12 lutego. Jej członkowie szukali najlepszych form przygotowania do tego wydarzenia.

„Przygotowując się do nawiedzenia, powinniśmy pamiętać o owocach, jakie ma ono przynieść” – podkreślił metropolita łódzki abp Władysław Ziółek. Wyjaśnił, że ma na myśli „pogłębienie wiary, ale także bardziej odpowiedzialne kształtowanie swoich postaw moralnych”. „A więc ci, którzy są, żeby byli jeszcze bardziej. A jeśli nam Pan Bóg pozwoli, za przyczyną Matki Bożej, pozyskać tych, którzy zobojętnieli albo się pogubili…” – wyraził nadzieję metropolita łódzki.

Jego zdaniem okoliczności, towarzyszące tegorocznemu nawiedzeniu, są zupełnie inne od tych, które były udziałem wiernych ponad 30 lat temu, gdy ikona Matki Bożej Częstochowskiej odwiedzała ówczesną diecezję łódzką.

„Stoi przed nami bardzo poważne zadanie. Wtedy mieliśmy reżim komunistyczny i ograniczenie swobód religijnych i działalności Kościoła. Dzisiaj natomiast mamy wolność, ale musimy ją – jak mówił Jan Paweł II – odpowiednio zagospodarować. Czy to się udaje? Wciąż szukamy odpowiedzi. Dlatego w tym świecie, jaki jest, powinniśmy umieć się odnaleźć, dotyczy to i duszpasterzy, i wszystkich świeckich” – ocenia abp Ziółek. „Od zaangażowania duszpasterzy i grup, istniejących w parafiach, bardzo wiele zależy. Będzie można poruszyć nieraz te zastane wody, które czekają na to tchnienie” – dodał.

Rada Duszpasterska już po raz drugi zajęła się sprawą peregrynacji. Tym razem jej członkowie wysłuchali wystąpienia ks. Stanisława Grada o okolicznościach poprzedniej peregrynacji. Bp Adam Lepa przedstawił zadania utworzonych przed wydarzeniem zespołów, a ks. Jarosław Pater mówił o specyfice pielgrzymki na Jasną Górę. Potem była dyskusja dotycząca przygotowań.

Ks. Andrzej Ścieszko, proboszcz parafii w Teodorach, przygotowania już zaczął. „Po pierwsze, zorganizowaliśmy peregrynację parafialnej kopii Matki Boskiej Częstochowskiej po rodzinach. I to rozbudziło ducha maryjnego w naszej parafii. Po drugie, nacisk kładziemy na nabożeństwa majowe i odnowienie kapliczek przydrożnych. Przynosi to efekty, bo ludzie się wokół nich gromadzą” – mówi ks. Ścieszko.

Z kolei dla proboszcza par. św. Floriana w Wadlewie ks. Jarosława Burskiego wyzwania związane z peregrynacją są inne niż te, które towarzyszą codziennej pracy, dlatego również formy działania muszą być nadzwyczajne. „Będziemy starali się otoczyć ludźmi, którzy są pomysłowi. To jest przecież wydarzenie, które parafianie przeżywają w swoim życiu dwa razy albo raz” – podkreślił ks. Burski.

Peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po archidiecezji łódzkiej rozpocznie się 12 września 2009 roku i potrwa dokładnie rok.

Dzisiejsze spotkanie Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Łódzkiej było ostatnim w jej obecnej 5-letniej kadencji. Kolejne posiedzenie tego ciała doradczego odbędzie się już w nowym składzie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.