O. Gabriel Bartoszewski: decyzja ws. daty beatyfikacji ks. Popiełuszki za trzy, cztery miesiące
11:38 | 10.02.2009 | Wyświetleń: 478
O. Gabriel Bartoszewski: decyzja ws. daty beatyfikacji ks. Popiełuszki za trzy, cztery miesiące

Ostateczna opinia kardynałów potrzebna do ogłoszenia przez papieża daty beatyfikacji ks. Popiełuszki nastąpi najwcześniej za trzy, cztery miesiące - powiedział KAI o. Gabriel Bartoszewski OFM Cap, promotor sprawiedliwości w procesie beatyfikacyjnym ks. Jerzego Popiełuszki.

Dzisiejsza „Rzeczpospolita”, powołując się na źródła watykańskie, podała, że siedmiu z dziesięciu członków specjalnej komisji teologicznej powołanej przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych oceniło już tzw. positio, czyli podsumowanie materiałów w sprawie procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego Popiełuszki. Członkowie komisji potwierdzają, że kapelan „Solidarności” może być beatyfikowany jako męczennik, który poniósł śmierć za wiarę.

Opinia teologów trafi teraz do kardynałów – członków Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Wynik ich dyskusji zostanie przekazany papieżowi. Jeśli będzie pomyślny, Benedykt XVI wyda zgodę na ogłoszenie dekretu o męczeństwie kapelana „Solidarności”. Jednocześnie – lub wkrótce potem – ustalona też zostanie data jego beatyfikacji.

Ojciec Gabriel Bartoszewski OFM Cap, promotor sprawiedliwości w procesie beatyfikacyjnym ks. Jerzego Popiełuszki w rozmowie z KAI wyraził zadowolenie z tego, że przebieg procesu beatyfikacyjnego w kolejnych etapach postępuje pozytywnie. Dodał jednak, że nie chce się ustosunkowywać do doniesień prasowych w tej sprawie. „Dziennikarze może są prorokami w tej sprawie, ja nim nie jestem” – zastrzegł zakonnik.

Zdaniem o. Bartoszewskiego pozytywna ocena przesłanek wskazujących na męczeństwo za wiarę ks. Jerzego, wydana przez członków komisji teologicznej nie może dziwić. „Na tym etapie procesu takie działanie było ich zadaniem. Cieszymy się z ich opinii i czekamy na dalsze postępowanie. Poczekajmy na kolejne decyzje komisji kardynałów” – powiedział.

Zakonnik dodał, że ostatecznej opinii purpuratów spodziewa się najwcześniej za trzy, cztery miesiące. „Zapoznanie się z tą grubą księgą wymaga czasu. Czekajmy cierpliwie” – powtórzył.

Diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego ks. Jerzego Popiełuszki trwał tylko 4 lata. Sesja zamykająca proces odbyła się 8 lutego 2001 roku pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Józefa Glempa w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie, gdzie znajduje się grób kapłana. Etap rzymski rozpoczął się 3 maja 2001 roku.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.