Archidiecezja Łódzka
Klerycy zachęcają: Uczniu, włóż sutannę!
14:24 | 20.02.2009 | Wyświetleń: 447
Klerycy zachęcają: Uczniu, włóż sutannę!

"Władze Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi nie patrzą bezradnie na spadek powołań. W lutym klerycy tej uczelni wyruszyli do kilkudziesięciu łódzkich szkół, aby informować o uczelni i odpowiadać na pytania uczniów" - pisze Dziennik Łódzki, podkreślając, że dotąd takie akcje promocyjne prowadzili policjanci i wojskowi. - To na razie jednorazowa akcja, ale, jeśli tylko będą sygnały od katechetów, że uczniowie są zainteresowani tego rodzaju spotkaniami, na pewno nasi klerycy pojawią się w klasach, w których ich jeszcze nie było - mówi ks. doktor Dariusz Kucharski, prorektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

Klerycy podzielili się na 2-4-osobowe grupy i na katechezie rozdawali redagowane przez nich samych pismo „AMA” oraz foldery, informujące o nauce w WSD. Jednak najważniejsza była rozmowa. Uczniowie zarzucili kleryków mnóstwem pytań. Dopytywali o celibat. – Najbardziej rozbawiły mnie uczniowskie odpowiedzi na pytanie kleryków, z czym kojarzy się im powołanie. Uczniowie odpowiadali, że „z powołaniem do wojska albo do reprezentacji” – śmieje się ks. Dariusz Kucharski.

Dyrektor XXX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi Ewa Dudkiewicz bez wahania zgodziła się, aby klerycy zasiali w jej placówce. – Dowiedziałam się, że w moich trzecich klasach kiełkują trzy powołania. Z tymi chłopcami zostali po lekcjach i rozmawiali prawie godzinę – podkreśla dyrektor Ewa Dudkiewicz. Piotr Miłek z trzeciej klasy do łódzkiego seminarium się nie wybiera, ale zajęcia z klerykami przypadły mu do gustu. – Zawsze to coś innego. Jeden z kleryków opowiadał, że księdzem został trochę z przekory, bo lubił krytykować duchownych i nikt nie wierzył, że zapali się do sutanny. Drugi kleryk miał zostać mechanikiem samochodowym, uwielbiał tuningować samochody, ale nagle go olśniło, że przecież można tuningować dusze – relacjonuje Piotr Miłek.

Ks. Wiesław Przygoda, konsultor komisji duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, która zajmuje się budzeniem powołań kapłańskich i zakonnych, chwali łódzką inicjatywę. – Nie słyszałem o takim przedsięwzięciu w innych regionach Polski, ale każdy sposób jest dobry, aby pomóc młodemu człowiekowi odkryć powołanie, które dał mu Bóg – tłumaczy. ks. Przygoda. – W dzisiejszych czasach może być kłopot z rozpoznaniem powołania, bo rodziny są skłócone, rozbite, a chłopcy skazani na zły wpływ grupy rówieśniczej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.