Czy Benedykt XVI złoży wizytę w Wietnamie?
14:25 | 20.02.2009 | Wyświetleń: 434
Czy Benedykt XVI złoży wizytę w Wietnamie?

Szef przebywającej w Wietnamie delegacji watykańskiej, prał. Pietro Parolin nie ukrywa, że jego pragnieniem jest możliwość wizyty Benedykta XVI w tym kraju. O wypowiedzi podsekretarza do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z Państwami donosi w swym blogu internetowym Bill Tarrant z agencji Reutra. 16 i 17 lutego odbyło się w Hanoi pierwsze spotkanie Wspólnej Grupy Roboczej wietnamsko-watykańskiej.

Prał. Parolin na pytania dziennikarzy o możliwość wizyty Benedykta XVI w Wietnamie jeszcze w tym roku odpowiedział, że jest to jego pragnieniem. Jednocześnie zastrzegł, że zagadnienia tego nie poruszano w czasie rozmów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ani też w Państwowym Komitecie ds. Religii. Ewentualna wizyta wymaga omówienia szeregu kwestii i obecnie nie sposób odpowiedzieć na to pytanie. Zdaniem wiceszefa watykańskiej dyplomacji podczas rozmów odnotowano pewien postęp, ale ustanowienie relacji jest procesem wymagającym sporo czasu.

O ile prał. Parolin mówił o możliwości ustanowienia relacji między Stolicą Apostolską a Wietnamem, to dyrektor Państwowego Komitetu ds. Religii Nguyên Thê Doan w żaden sposób nie odniósł się do tego problemu. W wywiadzie dla stołecznego dziennika Hà Nôi Moi mówi on jedynie o nowych „impulsach” we wzajemnych relacjach. Do ich realizacji konieczne jest spełnienie trzech warunków: 1. wzajemnego szacunku, w tym poszanowania niepodległości, suwerenności, historii kultury, tradycji narodu wietnamskiego oraz jego ustawodawstwa, 2. zharmonizowanie interesów obydwu stron, 3. sprawienie, aby „wietnamski Kościół podążał z narodem”. Komunistyczny funkcjonariusz w sposób szczególny podkreślił ten trzeci warunek. Zaznaczając pozytywny bilans dotychczasowych 17 spotkań delegacji wietnamskiej z watykańską.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.