Archidiecezja Łódzka
Częstochowa: nowe Miejskie Centrum Informacji dla turystów i pielgrzymów
11:54 | 10.02.2009 | Wyświetleń: 304
Częstochowa: nowe Miejskie Centrum Informacji dla turystów i pielgrzymów

Z myślą o pielgrzymach i turystach rozpoczęło działalność nowe Miejskie Centrum Informacji przy Alei Najświętszej Maryi Panny 65 w Częstochowie, działające w strukturach Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu.

W nowocześnie urządzonym pomieszczeniu mieści się punkt informacyjny oraz stoisko Częstochowskiej Organizacji Turystycznej, na którym można kupić mapy, foldery, albumy i różnorodne pamiątki. Nowe Centrum jest kolejnym elementem Miejskiego Systemu Informacji Turystycznej, zapoczątkowanego przez władze miasta w ubiegłym roku. W ramach nowoczesnego systemu informacji turystycznej na ulicach Częstochowy pojawiły się m. in. „infomaty”, czyli multimedialne punkty dostępu do atrakcji turystycznych w Częstochowie.

– Natężenie ruchu turystycznego i pielgrzymkowego w Częstochowie, zwłaszcza w okresie letnim wymagało stworzenia nowych możliwości informacji- podkreśliła Teresa Kaczor, szefowa Wydziału Komunikacji Społecznej.

Miejskie Centrum Informacji działa już w strukturach Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy od 2003 r. Z usług Miejskiego Centrum Informacji korzystali dotychczas turyści i pielgrzymi m. in. z Dalekiego Wschodu, RPA, obu Ameryk i Australii, a także Słowacy, Czesi, Ukraińcy, Rosjanie czy Niemcy.

– W tym roku jeszcze MCI będzie starać się profesjonalizować obsługę turystów niepełnosprawnych: zostanie kupiona dla niedosłyszących tzw. pętla induktofoniczna pozwalająca lepiej słyszeć, a dla niedowidzących specjalne lupy. Planowane jest także utworzenie dla turysty niepełnosprawnego wykazu bazy noclegowej, gastronomicznej oraz np. obiektów kultury przystosowanych dla niepełnosprawnych oraz ukończenie kursu języka migowego w stopniu podstawowym przez pracownika MCI.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.