Archidiecezja Łódzka
Caritas i Centrum Służby Rodzinie pomagają wypełnić PIT
14:21 | 20.02.2009 | Wyświetleń: 333
Caritas i Centrum Służby Rodzinie pomagają wypełnić PIT

Łódzka Caritas i diecezjalne Centrum Służby Rodzinie w Łodzi bezpłatnie pomagają w wypełnieniu rocznego rozliczenia podatku dochodowego. Chcą w ten sposób zachęcić podatników do przekazania 1 procenta na swoją działalność.

Centrum Służby Rodzinie już w ubiegłym roku zorganizowało akcję wypełniania zeznań PIT. „Z tej formy wsparcia skorzystało ponad sto osób” – mówi Tomasz Bilicki, wicedyrektor ds. programowych Centrum. „W tym roku również każdy może przyjść do naszej siedziby. Bezpłatnie pomożemy wypełnić formularz i niezbędne załączniki” – dodaje Bilicki.

Akcję wypełniania PIT organizuje również łódzka Caritas. „Już w ubiegłym roku pomagaliśmy w rozliczeniu podatku. Zgłaszały się głównie osoby starsze, nasi podopieczni” – mówi ks. Jacek Ambroszczyk, dyrektor łódzkiej Caritas. „Teraz zapraszamy do nas wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z takiej możliwości” – dodaje ks. Ambroszczyk.

W obu instytucjach wypełnieniem PIT zajmą się doświadczeni księgowi. „Księgowe zatrudnione w Caritas zobowiązały się, że jeśli będą chętni, one pomogą w rozliczeniu podatku. Mają już przecież doświadczenie w udzielaniu tego rodzaju pomocy. Wiedzą o co w PIT-ach chodzi” – mówi ks. Ambroszczyk.
Bezpłatne wypełnianie PIT w Caritas możliwe jest w jej siedzibie przy ul. Gdańskiej 111 w dni powszednie w godz. 9.00-15.00. Z kolei Centrum Służby Rodzinie będzie pomagać w swoim biurze przy ul. Broniewskiego 1a w dni powszednie w godz. 10.00-16.00.

Obydwie organizacje, przy okazji wypełniania PIT, będą zachęcać do przekazania 1 proc. podatku na ich rzecz. Centrum Służby Rodzinie prowadzi Fundację Służby Rodzinie „Nadzieja”, która zbiera fundusze na budowę Domu Samotnej Matki (jest zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego w KRS pod numerem 0000262774). Caritas Archidiecezji Łódzkiej jest wpisana jako OPP pod numerem 0000274785).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.