Archidiecezja Łódzka
Bp Zimowski: bądźmy realistami, cierpienie jest związane z naszą egzystencją
11:31 | 10.02.2009 | Wyświetleń: 344
Bp Zimowski: bądźmy realistami, cierpienie jest związane z naszą egzystencją

„Bądźmy realistami, cierpienie jest związane z naszą egzystencją” - napisał bp Zygmunt Zimowski do wiernych diecezji radomskiej z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Chorego. Zachęca, aby w każdej parafii 11 lutego zorganizować celebrację Mszy św. dla ludzi chorych i starszych. Ponadto uroczyste nabożeństwa należy przygotować we wszystkich szpitalach na terenie diecezji.

Główne obchody z okazji Światowego Dnia Chorego odbędą się w Jedlance Starej koło Iłży. Tam biskup radomski poświęci Warsztaty Terapii Zajęciowej, które działają od grudnia ubiegłego roku. To pierwsza tego typu placówka, którą prowadzi diecezjalna Caritas.

Msze święte w intencji chorych zostaną odprawione również w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym na radomskim Józefowie (g.13.00) oraz w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym (g.10.30).

Bp Zimowski pisze w liście do diecezjan, że w życiu człowieka nie tylko sukces, zdrowie i powodzenie mają sens. „Cierpienie nie jest czymś poszukiwanym i chcianym – chrześcijanie nie są cierpiętnikami. Ale są też realistami, bo czymś nieuniknionym i związanym z naszą egzystencją jest cierpienie” – czytamy w liście.

Ordynariusz radomski zaznacza, że każdy, kto w swym cierpieniu i boleści pozostaje złączony z Jezusem Chrystusem Ukrzyżowanym jest bezcennym skarbem Kościoła.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.