Rusza uniwersytet trzeciego wieku
10:00 | 16.10.2007 | Wyświetleń: 642
Rusza uniwersytet trzeciego wieku

Osoby starsze mogą od 16 października korzystać z działalności Salezjańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczelnia rusza pod patronatem Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania.

„Słuchaczem uniwersytetu może być każda osoba w wieku dojrzałym, która pragnie pogłębiać wiedzę, także religijną, rozwijać się intelektualnie i emocjonalnie. Wiek nie jest określony” – podkreśla ks. Stanisław Hajkowski z Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu (w e wtorki). „Tematyka spotkań będzie różnorodna. Nie powiem teraz, jakie zajęcia zorganizujemy na pewno, bo to zależy od zainteresowań słuchaczy. Ale przewidujemy zajęcia warsztatowe i ruchowe oraz zajęcia fakultatywne – organizowane na prośbę konkretnych grup” – wyjaśnia ks. Hajkowski.
Zajęcia będą prowadzić przede wszystkim pracownicy naukowi łódzkiej SWSEiZ. „Ale jeśli pojawi się zapotrzebowanie na zajęcia, które może poprowadzić jedynie ktoś z zewnątrz, też oczywiście będzie to możliwe” – zapowiada ks. Hajkowski.
Inicjatywa łódzkich salezjanów to nie pierwszy uniwersytet trzeciego wieku w mieście. „Oczywiście istnieje już kilka takich uniwersytetów, ale kolejka oczekujących na zapisanie do grup jest w nich długa. Chcemy umożliwić wszystkim chętnym rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny. A na pewno będziemy jedyną tego typu placówką, która dużą wagę przykłada do zajęć związanych z katolicyzmem” – ocenia ks. Hajkowski.

Zapisy kandydatów przyjmuje sekretariat SWSEiZ w Łodzi przy ul. Wodnej 34 w każdy wtorek i czwartek w godz. 14.00-16.00, tel. (042) 6718513. Pierwsze zajęcia – 16 października o godz. 16.00.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.