Powstał Klub Przyjaciół Tygodnika Powszechnego
12:18 | 14.06.2007 | Wyświetleń: 1118
Powstał Klub Przyjaciół Tygodnika Powszechnego

Kilkanaście osób skupia nieformalny Klub Przyjaciół Tygodnika Powszechnego, który ukonstytuował się 13 czerwca w Łodzi. Jego pierwszym działaniem było zorganizowanie debaty panelowej poświęconej nauczaniu Jana Pawła II.

Debata odbyła się w 20. rocznicę wizyty papieża-Polaka w Łodzi. Dlatego pierwsza część rozmowy dotyczyła aktualności nauczania Jana Pawła II z łódzkiego spotkania z włókniarkami w nieistniejących już dzisiaj zakładach „Uniontex”. Druga część spotkania poświęcona była encyklikom Jana Pawła II.

W dyskusji wzięli udział redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego, ks. Adam Boniecki, minister nauki prof. Michał Seweryński, wiceszefowa łódzkiego Klubu Inteligencji Katolickiej w Łodzi, prof. Barbara Bogołębska i ks. Andrzej Luter.

Debata była okazją do promocji książki „Zrozumieć papieża. Rozmowy o encyklikach” – zapisu rozmów Katarzyny-Kolendy-Zaleskiej z ks. Adamem Bonieckim. Rozdawane były także promocyjne egzemplarze Tygodnika Powszechnego z dodatkiem poświęconym Krakowowi.

„To spotkanie zostało zorganizowane przez grono osób, które zamierzają utworzyć Klub Przyjaciół Tygodnika Powszechnego w Łodzi” – mówi ks. Andrzej Perzyński, inicjator i organizator debaty. „Klub skupia osoby z różnych środowisk – zdecydowanie ponad podziałami” – podkreśla ks. Perzyński.

Uczestnicy środowej debaty wypełnili 300-miejscową aulę Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Wysoka frekwencja zachęca organizatorów do kolejnych działań.

„Już po wakacjach przystępujemy do realizacji projektu Fundacji Tygodnika Powszechnego pod nazwą Co ty na to?” – zapowiada ks. Perzyński. „Chodzi o stworzenie warunków do powszechnej debaty społecznej. Obecnie dominujący ton debat społecznych naznaczony jest agresją i kwalifikowaniem rozmówcy według klucza preferencji politycznych, a nie według wiedzy i argumentów merytorycznych. Chcemy gromadzić ludzi słuchających argumentów rozmówcy i chętnych do – jak mawiał ks. Józef Tischner – uczenia się także od tych, z którymi pozostaje się w zasadniczym sporze” – wyjaśnia. ks. Perzyński.

Za kilka dni w internecie pojawi się klubowa strona www.tygodnik.lodz.pl, która ma zawierać m.in. dźwiękowy zapis debaty oraz szczegółowe informacje o najbliższych zamierzeniach.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.