Archidieczja Łódzka

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Świętej Anny i Świętego Wojciecha w Parzęczewie

Proboszcz: ks. kan. Jerzy Serwik
Telefon: 42 718-60-10
Adres: pl. T. Kościuszki 17 95-045 Parzęczew
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: XV w. (abp gnieźnieński Wojciech Jastrzębiec)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół zbudowany w latach 1802–1805 w stylu neoklasycystycznym, nakładem dwóch braci Franciszka i Ignacego Stokowskich – ówczesnych właścicieli dóbr parzęczewskich. Poświęcony w 1805 r. przez oficjała łowickiego ks. Jastrzębskiego. Konsekrowany po raz pierwszy 3 V 1840 r. przez biskupa sufragana kaliskiego Józefa Joachima Goltmana.
W drugiej połowie XIX w. dwukrotnie rozbudowywany i ozdobiony polichromią. Konsekrowany po raz drugi w 1903 r. przez arcybiskupa warszawskiego Wincentego Chościak Popiela. W latach 1946–1949 została dobudowana neobarokowa wieża. Pierwsza konsekracja 3 V 1840 r. przez sufragana diecezji kujawsko-kaliskiej Józefa Joachima Goldtmana; druga 4 VII 1903 r. przez arcybiskupa warszawskiego Wincentego, Teofila Chościak Popiela.

Wyposażenie kościoła:
4 ołtarze dębowe, bogato rzeźbione i złocone; 2 konfesjonały dębowe, bogato rzeźbione; organy piszczałkowe; Stacje Drogi Krzyżowej namalowane na ścianach jako część polichromii; mosiężne oświetlenie – żyrandole, kandelabry, kinkiety, świeczniki; 4 dzwony spiżowe, odlane w pracowni Felczyńskich w Przemyślu, ławki dębowe; 2 barokowe relikwiarze w kształcie trumien z relikwiami Męczenników i Wyznawców; przepiękna polichromia autorstwa Aleksandra Przewalskiego i wyjątkowe malowidło Golgota autorstwa Wincentego Łukasiewicza.

Ulice należące do parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Anastazew – 6 km, Chociszew – 6, Chrząstów Wielki – 2, Chrząstów Stary – 3, Florianki – 3, Florentynów – 4, Gołaszyny – 4, Ignacew Folwarczny – 4, Ignacew Parzęczewski – 3, Ignacew Podleśny – 5, Ignacew Rozlazły – 3, Janów – 3, Julianki – 3, Kowalewice – 8, Mamień – 5, Mariampol – 6, Mikołajew – 5, Nowa Jerozolima – 6, Nowomłyny – 8, Parzęczew Osada, z kościołem parafialnym, Piaskowice – 1, Racibórz – 7, Skórka – 5, Sokola Góra – 7, Śniatowa – 4, Wielka Wieś – 2, Wytrzyszczki – 2