Archidieczja Łódzka

Parafia Świętego Franciszka z Asyżu (Franciszkanie) w Brzezinach

Proboszcz: o. Benedykt Kordula OFM
Wikariusz: o Arkadiusz Chuchra OFM
Telefon: tel. 0-46 874 21 45
Adres: Reformacka 1 95-060 Brzeziny
Strona internetowa: www.franciszkaniebrzeziny.pl
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

Pierwotny zespół klasztoru Franciszkanów - Reformatów w Brzezinach został ufundowany w 1627 r. Niedługo później stanęły tu drewniane: kościół i zabudowania klasztorne.
Do Brzezin Franciszkanów sprowadzono w 1627 r. Kacper Lasocki, współwłaściciel miasta, zakupił od mieszczan plac, na "końcu miasta", i tymczasowo osadził zakonników w domach prywatnych. W miejscu gdzie dziś stoi kościół, w dniu 18 lutego 1627 r. uroczyście postawiono krzyż fundacyjny. Kacper Lasocki miał wznieść klasztor, jako pokutę za swoich przodków, którzy sprzyjali reformacji, jednak drewniany zespół klasztorny stanął dopiero po śmierci fundatora w 1639 r. za sprawą Adam Wolskiego i jego żony - współwłaścicieli miasta.
Obecny murowany zespół klasztorny powstał w początkach XVIII stulecia. Został ufundowany przez Adama i Teofilę Lasockich. Kościół ukończono i poświęcono w 1700 r. a klasztor kilka lat później. Zabudowania klasztorne opasano murem w 1736 r. W 1864 roku zamknięto klasztor za udział zakonników w Powstaniu Styczniowym. Kościół obsługiwał kapłan diecezjalny. Klasztor przeznaczono na urzędy starostwa . W 1921 roku klasztor objęli zakonnicy z Prowincji Matki Bożej Anielskiej. W czasie II wojny światowej w 1941 roku zakonników usunięto a kościół zamieniono na magazyn amunicji i ubrań. 19 stycznia 1945 roku okupanci podpalili kościół i klasztor, niszcząc całe wnętrze i dach . Staraniem mieszkańców Brzezin i okolicznych wiosek w latach 1947 - 1952 odbudowano kościół i klasztor do którego zaraz po zakończeniu wojny wrócili Franciszkanie.
30 listopada 2008 roku Dekretem Ks. Arcybiskupa Władysława Ziółka Metropolity Łódzkiego erygowano przy klasztorze parafię pw. Św. Franciszka z Asyżu.

Ulice należące do parafii

Wioski należące do Parafii:
Stare Koluszki, Zalesie, Bogdanka, Tworzyjanki, Lisowice, Rochna, Witkowice (nr 1 - 21), Przanówka, Gaj, Kędziorki, Scibiorów:
Ulice należące do Parafii:
Reformacka, Okrzei, św. Anny (część), Południowa, Letnia, Staszica, Sienkiewicza(część), Sportowa, Przechodnia, Mickiewicza, Polna( część), Przemysłowa (część), Wodociągowa, Traugutta (część), Plac Jana Pawła II (część), Składowa(część), Dąbrowskiego(część).