Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Piotrkowie Trybunalskim
Proboszcz: ks. Włodzimierz Dudka
Wikariusz: ks. Michał Jasiak
Telefon: 44 732-57-60

Adres: Śląska 5/7, 97-300 Piotrków Trybunalski
E-mail: parafia.nmp@wp.pl

http://www.parafiannmp-piotrkow.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 15 VIII 1976 r. (bp Józef Rozwadowski)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Stary kościółek Nawiedzenia NMP jest murowany, wybudowany staraniem proboszcza piotrkowskiego ks. Spytka w latach 1372–1373, z fundacji starosty sieradzkiego, potem piotrkowskiego Jana Kmity z Wiśnicza, pierwotnie w stylu gotyckim, obecnie bezstylowy, orientowany, jednonawowy, z niewielką zakrystią.
Nowy kościół MB Bolesnej wybudowany w latach 1988–2001 wg projektu arch. Urszuli Pittner, poświęcony 18 VI 2000 r. przez abpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:
Dwa ołtarze, organy elektroniczne firmy Jamaha, 3 dzwony, Droga Krzyżowa

Ulice należące do Parafii

Al.3 Maja – od ul. Piastowskiej i Jagiellońskiej do Żeromskiego, Anny, Bajeczna, Batorego od nr. 7 do Jagiellońskiej, Błotna, Botaniczna, Browarna, Cicha, Ciepła, Czarna od Targowej do Roosevelta, Czynszowa, Długa, Dzika, Eryka, Fabryczna, Gliniana, Gospodarcza, Górnicza od Granicznej do Wroniej, Grabska, Graniczna - numery parzyste, Gwarków, Jagiellońska, Jastrzębia, Kolejowa, Krakowskie Przedmieście – od ul. Wiślanej do końca obie strony, Kredytowa, Krótka, Krucza, Lisia, Lotnicza, Łanowa, Łużycka, Mazowiecka(część - dwa domy), Metalowców, Miła, Morgowa, Moryca numery parzyste, Nowakowskiego, Obywatelska, Orla, Parafialna, Parkowa, Piastowska – numery parzyste, Podhalańska, Południowa, Próchnika – od ul. Piastowskiej do Roosevelta, Przedborska, Przedmiejska, Przemysłowa, Reymonta, Roosevelta, Sikorek, Sosnowa, Sporna, Srebrna, Stodolniana, Strusia, Studzienna, Śląska – od ul. Wiślanej do ul. Przedborskiej, Śródmiejska, Śrutowy Dołek, Świerczowska, Świerczów, Tartaczna, Towarowa, Ujazd, Wiosenna, Wiślana, Wiśniowa, Wolska, Wronia, Zachodnia, Zalesicka, Zamiejska, Żeromskiego, Żwirki.

Dni powszednie

07:00, 18:00

nabożeństwa:
- majowe, czerwcowe codziennie po Mszy Św. o godz. 18.00
- różaniec 17:30

Soboty

07:00, 18:00

Niedziele i święta

08:00, 10:00, 12:00, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 4000

ODPUST: Nawiedzenia NMP, 31 maja;
Uczniów z Emaus, poniedziałek wielkanocny

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2001 r. (abp Władysław Ziółek)

CMENTARZ GRZEBALNY: wspólny dla całego Piotrkowa

PLEBANIA: budynek mieszkalny kupiony w 1978 r., adaptowany częściowo na mieszkania dla księży, wybudowany w 1903 r. w części zamieszkały przez lokatorów, murowany, stan techniczny dobry. Nowa plebania w budowie (w 2005 r. zadaszona, ukończona w stanie surowym).

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża – 10 kół, Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców,
ministranci, 2 schole – dziecięca i młodzieżowa, Podwórkowe Kółko Różańcowe, Akcja Katolicka, Grupa Charytatywna, lektorki

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Bronisław Gajda 1976–1977
ks. Czesław Białas 1977–1999
ks. Roman Czermański 1999–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Antoni Cygora, wyśw. 1983
ks. Zbigniew Dawidowicz, wyśw. 1984
ks. Marcin Wojtasik, wyśw. 2002

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Alicja [Patrycja] Pakuła, 1979, MB Miłosierdzia

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1975–2006, małżeństw 1975–2006,
zmarłych 1975–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Włodzimierz Dudka, mian. 1 VII 2018 tel. 44 649-73-66
Wikariusz: ks. Michał Jasiak, mian. 30 VIII 2019 tel. 44 732-57-59

czynna pn-pt 16:00-17:30

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.