Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 877
400 młodych wyjedzie na Oazy z Archidiecezji Łódzkiej
Udostępnij

Blisko 400 młodych z Archidiecezji Łódzkiej weźmie udział w trzech turnusach rekolekcji oazowych organizowanych przez Ruch Światło Życie Archidiecezji Łódzkiej.

- Wakacyjne Rekolekcje Oazowe są czasem pogłębiania swojej relacji z Panem Bogiem, nawiązywania relacji z drugim człowiekiem i odkrywaniem Pana Boga w Słowie Bożym, w liturgii i w różnych okolicznościach życia. – tłumaczy ks. Bartłomiej Franczak.

W czasie tegorocznego II Dnia Wspólnoty Kościoła Łódzkiego, który odbył się w ostatnich dniach  czerwca, miało miejsce błogosławieństwo i posłanie odpowiedzialnych za tegoroczne rekolekcje oazowe z Archidiecezji Łódzkiej.

Jak podkreśla ks. Bartłomiej Franczak - w tym roku z Archidiecezji Łódzkiej odbędzie się 20 Wakacyjnych Oaz Rekolekcyjnych dziecięcych, młodzieżowych oraz Domowego Kościoła, a także jedna osoba wyjedzie na rekolekcje ewangelizacyjne na Filipiny. –  dodaje moderator Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Łódzkiej.

Tegoroczne rekolekcje oazowe dzieci i młodzieży, w których weźmie udział blisko 400 młodych odbędą się w trzech turnusach w następujących terminach: I  turnus: 28 czerwca – 14 lipca, II turnus: 16 lipca – 1 sierpnia oraz III turnus: 3 – 19 sierpnia.

W pierwszym turnusie Oaza Dzieci Bożych, której moderatorem jest ks. Krzysztof Helik odbywa się w Skrudzinie. Oaza Nowej Drogi 1 stopnia odbywa się w Gaboniu, a jej moderatorami są ks. Dawid Gajda i ks. Damian Klepacz. Natomiast Oaza Nowego Życia 1 stopnia, której opiekunem duchowym jest ks. Adam Pawlak odbywa się w Kamionnej k. Bochni.

Drugi turnus to czas, kiedy odbywać się będą równocześnie cztery Oazy rekolekcyjne z Archidiecezji Łódzkiej. W Skrudzinie Oazą Dzieci Bożych 2 stopnia opiekować się będą: ks. Konrad Świnoga i ks. Kamil Bielicki. Podczas Oazy Nowej Drogi 2 stopnia w Kamionnej będzie posługiwał ks. Paweł Skowron. W Gaboniu Oazę Nowego Życia 2 stopnia poprowadzi ks. Tomasz Liszewski, a do Sandomierza na Oazę Nowego Życia 3 stopnia z kapłańską posługą pojedzie ks. Andrzej Michalak.

W ostatnim - trzecim turnusie - Oazę Dzieci Bożych 3 stopnia poprowadzi ks. Przemysław Kołacki. W Gaboniu Oazę Nowej Drogi 3 stopnia duchowo poprowadzi ks. Bartłomiej Franczak, a do Tylmanowej na Oazę Nowego Życia 1 stopnia pojedzie z kapłańską posługa ks. Łukasz Burchard.

Rekolekcje oazowe trwają 15 pełnych dni, w czasie których każdego dnia rozważa się inną tajemnicę różańca świętego – radosną, bolesną i chwalebną. Podczas każdej oazy – 13 dnia (tajemnica Zesłania Ducha Świętego) – ma miejsce dzień wspólnoty, w którym biorą udział oazy znajdujące się na danym terenie.

Rekolekcje oazowe są zwieńczeniem całego roku formacji, który odbywa się w parafiach - i źródłem, z którego czerpie się siły do dalszej pracy i formacji swojego ducha i serca. To nowy początek. – podkreśla ksiądz moderator diecezjalny.

Po zakończonych rekolekcjach  – po powrocie z oazy - wielu uczestników zgodnie podkreśla, że podczas oazy odkryło bliskość Pana Boga, i że relacje, znajomości, które zawiązują się na rekolekcjach trwają bardzo długo, są bardzo wartościowe i owocują w codzienności.

Ruchu Światło – Życie i rekolekcje oazowe to dzieło Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, który pragnął formować ludzi różnego wieku i stanu – zarówno świeckich jak i duchownych - ku dojrzałości chrześcijańskiej. Pierwsza Oaza zorganizowana przez ks. Blachnickiego odbyła się w 1954 w Bibieli koło Tarnowskich Gór z udziałem ministrantów.

Udostępnij