Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 2224
Rekolekcje Kapłańskie 2023 z ks. Tomášem Halikiem #1
Udostępnij

- Sekularyzacja nie jest diabolicznym wyzwaniem śmierci chrześcijaństwa, ale jest Bożym wyzwaniem, by je przekształcać, oczyszczać i pogłębiać. Sekularyzacja przedstawia nam nowe warunki życia i pracy Kościoła, nowe wyzwania i nowe możliwości. Zmusza nas do zmiany kierunku i do tego, by wypłynąć na głębię.– mówił do kapłanów ks. prof. Tomáš Halik.

Już po raz siódmy w łódzkiej bazylice archikatedralnej św. Stanisława Kostki  odbywają się trzy wieczory ze Słowem Bożym – Rekolekcje Kapłańskie 2023, które w tym roku prowadzi ks. prof. Tomáš Halik z Pragi.

- W tych czasach jak mówi papież Franciszek, które nie są tylko epoką zmian, ale zmianą epoki światowa scena religijna zmienia się również powszechnie. Według różnych obserwatorów najszybszy proces sekularyzacji dzisiaj w całej Europie przebiega w Polsce. To jest coś podobnego do tego, co działo się w innych katolickich krajach, a dziś wydarza się tutaj, era masowego, większościowego katolicyzmu zbliża się w Polsce do końca. Jest to prawdziwe szczególnie w odniesieni do młodego pokolenia Polaków, owszem widok wielu młodych entuzjastycznie nastawionych będących na takich wydarzeniach jak Eucharystia na ostatnich Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie daje dużo satysfakcji, to jednak nie powinno nam przysłaniać realistycznego obrazu odniesienia młodych Polaków do Kościoła i religii tak, jak pokazują nam to rzetelne socjologiczne badania. – podkreślił kaznodzieja.

Duchowny zwrócił uwagę na to, że – Archidiecezja Łódzka ma tutaj pewną przewagę, bo już dość długo ma doświadczenie tego, czego Polski Kościół w innych częściach kraju musi się dopiero nauczyć. Sekularyzacja nie jest diabolicznym wyzwaniem śmierci chrześcijaństwa, ale jest Bożym wyzwaniem, by je przekształcać, oczyszczać i pogłębiać. Sekularyzacja przedstawia nam nowe warunki życia i pracy Kościoła, nowe wyzwania i nowe możliwości. Zmusza nas do zmiany kierunku i do tego, by wypłynąć na głębię. – zaznaczył.

- Powierzchowny człowiek może być religijny, może przyjmować wszystkie dogmaty i wypełniać wszystkie przepisy rytualne, ale jeśli nie przeszedł zwrotu ku wnętrzu - przemiany – to jego Bóg jest tylko zewnętrznym Bogiem, bardzo często jedynie tylko projekcją jego ludzkich pożądań i strachów. Autentyczność życia i autentyczność wiary nie mogą być od siebie oddzielone. Zewnętrzny powierzchowny człowiek, to jest osoba, która nie potrafi przekroczyć samej siebie. W chrześcijaństwie autentyczną transcendencją jest miłość – przekroczenie własnego egoizmu,  własnego skoncentrowania na sobie. Ten, kto naprawdę kocha, kto przekracza siebie przez miłość, ten wszedł w głębię życia. Kto nie kocha, nie zna Boga, bo Bóg jest Miłością – mówi Pismo. – dodał.

Nawiązując do cudu wielkiego połowu ryb z kart Ewangelii rekolekcjonista zauważył – wielu rybaków ludzi ma dziś podobne odczucia – nasze sieci są puste. Jezus powiedział do apostołów: idźcie od nowa i znów wypłyńcie na głębię. To samo dziś Jezus mówi do nas! Wiara zakłada wytrwałość, by zaczynać znów i znów. Zaczynać znowu i znowu nie oznacza powtarzać tych samych błędów- znowu i znowu, ale oznacza porzucenie wygodnych płycizn i odwagę, by wypłynąć na głębię. Sekularne społeczeństwo, którego jesteśmy częścią jest Galileą, gdzie powinniśmy szukać Chrystusa. Nawet to jezioro Galilejskie ma głębię, którą powinniśmy odkryć. – podkreślił ks. Halik. Pierwszy rekolekcyjny wieczór zakończyła adoracja Najświętszego Sakramentu, oraz kapłańskie spotkanie w domu biskupim.

Ks. prof. Tomáš Halík to jeden ze znamienitszych współczesnych intelektualistów katolickich. Profesor socjologii i teologii, doktor filozofii, studiował również psychologię kliniczną. Wykładowca Uniwersytetu Karola w Pradze. W czasach komunizmu jedna z ważniejszych postaci czeskiego podziemnego Kościoła katolickiego. Działał w opozycyjnych środowiskach intelektualnych. Uczestniczył w ruchu odnowy w okresie Praskiej Wiosny. Należał do bliskich współpracowników prezydenta Czech Václava Havla oraz arcybiskupa Pragi kard. Františka Tomáška. Laureat Nagrody Templetona 2014 przyznawanej za przekraczanie barier między nauką a wiarą.

Po polsku ukazało się kilkanaście jego książek, m.in. „Cierpliwość wobec Boga. Spotkanie wiary z niewiarą’”, „Drzewo ma jeszcze nadzieję. Kryzys jako szansa”, „Zacheuszu. 44 kazania o sensie życia”, „Europejskie mówienie o Bogu i milczenie o Bogu”, „Dotknij ran: duchowość nieobojętności”, „Różnorodność pojednana”, „Czas pustych Kościołów”, „Popołudnie chrześcijaństwa. Odwaga do zmiany”, „Przebudzenie aniołów”.

Udostępnij
Galeria zdjęć