Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 897
Ks. Tomas Halik: chrześcijaństwo to trudna podróż! - Rekolekcje Kapłańskie 2023 #3
Udostępnij

W trzecim i ostatnim dniu rekolekcji kapłańskich ks. Halik swoje rozważanie rekolekcyjne oparł o zdanie św. Pawła z listu do Rzymian: "Nie upodabniajcie się do tego świata, lecz odnawiajcie się przez przemianę umysłu".

Rekolekcjonista zwrócił uwagę na to, że - to, co żyje, ewoluuje i przekształca się. Jeśli żyjemy, nasze ciało (każda komórka) jest odnawiane, a nasza dusza, nasze myślenie i nasza wiara również powinny być odnawiane i dojrzewać. Jeśli nasz Kościół żyje, musi się odnawiać - ecclesia est semper reformanda, nauczał św. Augustyn. Stoimy teraz na progu długoterminowej odnowy Kościoła - transformacji tego, co było sztywne, biurokratyczne, klerykalne - w dynamiczną sieć wzajemnej komunikacji, synodalności. Obejmuje to komunikację wewnątrz Kościoła, między katolikami. (Czasami wydaje się to trudniejsze niż dialog ekumeniczny i międzyreligijny!).- podkreślił duchowy.

- "Nie upodabniajcie się do tego świata" nie jest, jak już cytowałem, zdaniem apostoła Pawła, które uważam za kluczową zasadę każdej reformy Kościoła: "Nie upodabniajcie się do tego świata, ale odnawiajcie się przez przemianę umysłu". Nie jest to wezwanie do sztywności, do budowania gett, do strachu i izolacji od świata, do ignorowania jego zmian. To ostrzeżenie przed bezkrytycznym, nietwórczym dostosowywaniem się do otoczenia. Aktywni chrześcijanie są mniejszością - także w Polsce. Ale papież Benedykt wzywa nas: Bądźcie twórczą mniejszością! - apelował ks. Halik.

Kaznodzieja przypomniał uczestnikom rekolekcji na to, że - chrześcijaństwo to trudna podróż. Ale nie możemy czynić jej jeszcze trudniejszą i nieprzekraczalną, nie możemy traktować innych w taki sposób, że jesteśmy przeszkodą, barykadą na ich drodze do Chrystusa, przeszkodą. W świecie, w którym nie jest rzeczą oczywistą, że wszyscy czytają i znają Biblię, my, chrześcijanie, jesteśmy często jedyną ewangelią dostępną dla dzisiejszych ludzi. Jedyną ewangelią, jaką znają, jest nasze życie, nasze świadectwo. Czego mogą się dowiedzieć o chrześcijaństwie z naszego życia, z naszych działań? Życie każdego chrześcijanina jest interpretacją Ewangelii. Często jest to jedyne kazanie, które są skłonni traktować poważnie. Nie nasze słowa, ale nasze życie, to, co z nas emanuje. – zaznaczył.

- Mamy być kreatywną mniejszością. Nasze naśladowanie Chrystusa, nasze życiowe świadectwo o Chrystusie musi być twórcze. Zawsze jesteśmy narażeni na pokusę konformizmu, powierzchowności, życia tak, jak żyje się w świecie. Musimy nieustannie odnawiać naszą twórczą energię. Do ostrzeżenia przed konformizmem - "Nie upodabniajcie się do tego świata" - Paweł natychmiast dodaje: "odnawiajcie się przez przemianę umysłu". – cytował św. Pawła duchowny.

Kończąc swoje rozważania ks. Halik powiedział - Jesteśmy na tym świecie dla innych, dla naszych bliźnich. Jeśli pytamy jak faryzeusz: "Kto jest moim bliźnim?", Jezus odpowiada: Nie pytaj, kto jest, a kto już nie jest twoim bliźnim. Stajesz się bliźnim wszystkich, zwłaszcza tych, którzy potrzebują twojej empatii, solidarności i pomocy. Reforma synodalna to droga od "małego", "zewnętrznego" Kościoła, zamkniętego w sobie, do Kościoła otwartego na uderzenie Ducha Świętego. Król Salomon prosił Boga o jedną rzecz: o mądre, otwarte, rozumiejące serce. My również prośmy o ten dar, tak potrzebny Kościołowi w czasach przemian i każdemu z nas. Musimy zaufać Bogu. – zakończył.

W ostatnim dniu rekolekcji duchowni mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania uczestniczyć nabożeństwie pokutnym.

Metropolita łódzki podziękował również za wczorajszą kolektę rekolekcyjną duchownych, podczas której zebrano ponad 30 tysięcy złotych. Zbiórkę pieniędzy dla Ady można jeszcze wesprzeć przekazując datek na rachunek: Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Bank Pekao S.A. V O/Łódź nr konta: 48 1240 1545 1111 0000 1165 5077 z dopiskiem: dla Ady.

Na zakończenie metropolita łódzki podziękował wszystkim duchownym – diecezjalnym i zakonnym oraz diakonom stałym - za trzy wspólne wieczory pełne modlitwy i słuchania Słowa Bożego oraz spotkania, które miały miejsce każdego wieczoru w domu biskupim.


Udostępnij
Galeria zdjęć