Autor: Anna Podwysocka/ Foto: Stanisław Walicki
Wyświetleń: 693
Matko Boża Łaskawa w bełchatowskiej parafii
Udostępnij

Wigilia Wniebowstąpienia Pańskiego A.D. 2023 to szczególna data w historii Parafii Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia w Bełchatowie. Tego dnia przekroczyła progi Świątyni Matka Boża Łaskawa Strażniczka Polski i Patronka Warszawy. Przyszła w Kopii Swego Cudownego Wizerunku, by przez siedem dni wskrzeszać na nowo miłość, wyjednywać łaski uzdrowienia, przebaczenia, pojednania i pokoju. W 1920 roku ocaliła Ojczyznę oraz całą Europę zapobiegając marszowi czerwonoarmistów na Zachód. Dziś Strażniczka Polski nawiedza Swe dzieci, by w tym trudnym czasie nie zwątpiły w Jej wyjątkowe posłannictwo. Szczególnego znaczenia dla Parafii nabiera fakt, iż Matka Boża Łaskawa to drugi tytuł Matki Bożej Miłosierdzia. Wizerunek został procesyjnie przeniesiony do Świątyni przez Wojowników Maryi z Bełchatowa.

W uroczystościach nawiedzenia uczestniczył Ksiądz Biskup Ireneusz Pękalski – Pasterz Kościoła Łódzkiego, który 23 maja br. o godz. 18.00 przewodniczył Mszy Świętej koncelebrowanej oddając pod opiekę Matki Bożej Łaskawej całą Parafię. Ponowił również Akt zawierzenia Warszawy oraz naszej Ojczyzny Matce Bożej Łaskawej słowami modlitwy wypowiedzianej w 1999 roku przez Jana Pawła II. W homilii Ksiądz Biskup zachęcił wiernych, aby na wzór Maryi mieli zawsze czas dla Boga,  aby również i dla nich Bóg był na pierwszym miejscu, aby otworzyli swoje serca na działanie Ducha Świętego, który uczy wielbienia Boga i pomaga dostrzec wszechmocne działanie Bożego miłosierdzia. Maryja całkowicie Nim napełniona w każdej chwili swojego życia wypełnia wolę Bożą. W ten sposób uczy każdego z nas, że otwartość na natchnienia Ducha Świętego i wierność im doprowadza człowieka do świętości, do życia w głębokim zjednoczeniu z Bogiem. Ksiądz Biskup Ireneusz Pękalski zakończył swoją homilię modlitewnym wezwaniem:

„Synu Boży, Dawco wszelkich łask spraw, aby nasza ukochana Matka,  Pani Łaskawa, Strażniczka Polski, wyjednała  tutejszej rodzinie parafialnej obfite łaski potrzebne jej w życiu doczesnym i doprowadziła wszystkich członków do portu wiecznego zbawienia.”

27 maja uroczyście pożegnano obraz. Jednak koniec nawiedzenia to początek jeszcze głębszego wzmocnienia duchowego Parafii i odnowienia więzi z Bogiem.

Udostępnij