Autor: Archidiecezja Łódzka
Wyświetleń: 570
Katechezy neokatechumenalne dla dorosłych i młodzieży
Udostępnij
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to by świat został przez Niego zbawiony.”   (J 3, 16-17)

Przyjdź i posłuchaj Dobrej Nowiny o tym, że Bóg Cię kocha. On chce leczyć  Twoje  słabości,  wyrywać Cię  ze  strachu przed śmiercią, przebaczyć  Ci wszystkie  grzechy. On  może uczynić wszystko nowe i nadać  sens  Twojemu życiu.

Katechezy  neokatechumenalne  będą  głoszone  w parafii  p.w. świętej Teresy  i św. Jana Bosko przy ul. Kopcińskiego  1/3  w Łodzi   od  25 stycznia 2023r.   w  środy  i  piątki  o godzinie 18.30  (po wieczornej  mszy świętej ) – w sali pod plebanią.

Udostępnij