Autor: ks. Grzegorz Kopytowski
Wyświetleń: 337
Wspomnienie św. Cecylii | List o. Nikodema Kilnara
Udostępnij

A sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem, i radością się rozkoszują.

Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu; wyrównajcie drogę Temu, co cwałuje na obłokach!

Jahwe Mu na imię; radujcie się przed Jego obliczem (Ps 68)

Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni!

Przyjmijcie serdeczne pozdrowienia od Tronu Jasnogórskiej Pani.

Św. Cecylia, dziewica i męczennica, patronka muzyki i śpiewu kościelnego, jest Panną wierną, jasnym drogowskazem naśladowania Chrystusa i pełnienia Jego woli. Jej liturgiczne wspomnienie przypadające 22 listopada, jest okazją do uwielbienia Boga, Stwórcy wszelkiego piękna i dobra i służy pogłębieniu naszej wiary przez słuchanie Słowa Bożego, przeżywaniu Liturgii, która prowadzi nas do tego, abyśmy wiernie stali przed Panem i Jemu służyli. Dziękujmy Panu Bogu za piękno posługi muzyka kościelnego!

Kochani Muzycy kościelni, przed stworzeniem świata Bóg wybrał nas w Chrystusie. A w jakim, celu nas wybrał? Abyśmy byli święci i niepokalani wobec Niego w miłości! A to nie jest zadaniem niewykonalnym, jeśli czynimy to w Chrystusie. Na mocy naszej Komunii z Chrystusem zmartwychwstałym Bóg obdarzył nas wszelkim błogosławieństwem duchowym. Otwórzmy nasze serca, przyjmijmy cenne dziedzictwo! Wtedy będziemy mogli wraz z Maryją chwalić śpiewem Jego łaskę. A jeśli nadal będziemy zanosić przed oblicze niepokalanej Matki Chrystusa nasze codzienne troski, Ona pomoże nam otwierać zawsze nasze małe nadzieje na wielką, prawdziwą nadzieję, która nadaje sens naszemu życiu i może nas napełnić głęboką i niezniszczalną radością (za Benedyktem XVI).

Życzę wszystkim Muzykom kościelnym głębokiego zjednoczenia z Chrystusem, podążania drogą Miłości, która na Krzyżu zajaśniała swym blaskiem, objawiając swą moc i w zmartwychwstaniu przywróciła nam życie wieczne. 22 listopada w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze o godz. 7.00 będę się modlić podczas Mszy św. za wszystkich drogich Muzyków Kościelnych w Polsce.

Niech Jasnogórska Królowa Polski ogarnia nas wszystkich płaszczem swojej opieki!

z modlitwą

O. dr Nikodem Kilnar OSPPE, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych

Udostępnij