Autor: ks. Jarosław Magierski
Wyświetleń: 785
Papageno Team - duszpasterstwo osób w kryzysie samobójczym
Udostępnij
Duszpasterstwo i strefa wsparcia osób w kryzysie samobójczym Papageno Team, jako pierwszy tego typu projekt w Kościele w Polsce, działa w naszej archidiecezji od września. W tym krótkim czasie do Zespołu zgłosiło się kilkadziesiąt osób z prośbą o wsparcie, rozmowę, wysłuchanie oraz modlitwę. Zaczęła się też tworzyć wspólnota duchowego wsparcia osób w kryzysie samobójczym. W czasie Eucharystii sprawowanej 20 listopada w parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła zgromadzeni podjęli duchowe dzieło adopcji osób, które myślą o odebraniu sobie życia. Postanowili każdego dnia stawać się ziemskim aniołem stróżem konkretnej osoby znanej im z imienia i całym sercem modlić się, aby udało się jej przezwyciężyć mroczny okres beznadziejności.
Oprócz wsparcia duchowego i psychologiczno-terapeutycznego Papgeno Team włącza się także w organizację i prowadzenie warsztatów oraz szkoleń. Ostatnie tygodnie zaowocowały spotkaniami w Warszawie, Mińsku Mazowieckim i Łomiankach. Była to sposobność to dzielenia się doświadczeniem w podejmowaniu wyzwania jakim jest zapobieganie samobójstwom i profesjonalne towarzyszenie rodzinom, które doświadczyły samobójczej śmierci bliskiej osoby. Spotkania te stały się również doskonałą sposobnością do wymiany zdań na temat roli Kościoła - jego wspólnotowości w perspektywie prewencji i postwencji suicydalnej. Warsztaty dały też możliwość promowania wśród pracujących z dziećmi i młodzieżą idei rówieśniczej interwencji kryzysowej, która jest niezwykle istotną formą udzielania pierwszej pomocy emocjonalnej.
Warto stale pamiętać, że zapobieganie samobójstwom jest zadaniem dla nasz wszystkich. Dlatego Wszystkich prosimy o wrażliwość na osoby w kryzysach i o dar modlitwy za tych, których dominują myśli samobójcze. Szczególnie gdy znasz osobiście Kogoś, kto boryka się z takimi myślami stań się jego ziemskim aniołem stróżem. Reaguj! Wspieraj! Módl się!

Ojcze Niebieski,

Bardzo trudno jest rozpocząć tę modlitwę, ponieważ wciąż potrzebujemy pomocy w kwestii świadomości i zapobiegania samobójstwom. Kiedy się modlę, liczę na moc, którą mi teraz dajesz, aby stawić czoła realnej i tragicznej możliwości, że ktoś w mojej społeczności lub ktoś, kogo mogę znać i kochać, lub też zupełnie nie znać, może myśleć o samobójstwie, ponieważ odczuwa tak straszny ból fizyczny, psychiczny lub emocjonalny.

To napełnia mnie smutkiem. Dlatego najpierw proszę Cię, abyś dał mi siłę do modlitwy i nadzieję. Umieść dary Ducha Świętego w moim sercu i umyśle, abym mógł/mogła być wsparciem w czyimś mrocznym dniu beznadziejności.

Modlę się, aby Twoja zapobiegawcza, chroniąca i interweniująca moc działała w życiu (imię tej osoby), za którą się modlę. Błogosław jej. Przerwij wszelkie myśli lub działania, które w tej chwili prowadzą do samobójstwa. Wlej w jej serce dar swojej obecności. Otocz ją miłością. Umieść na jej drodze niebiańskich aniołów i aniołów w ludzkich postaciach. Strzeż i wspieraj personel medyczny i osoby udzielające jej pomocy. Daj siłę i mądrość lekarzom, terapeutom, członkom rodziny i przyjaciołom.

W końcu też proszę! Przełam wszelkie wahania z naszej strony, abyśmy potrafili otwarcie wspierać osoby w kryzysach. Zachęć nas do troskliwych rozmów z osobami pogrążonymi w rozpaczy. Uzbrój nas w wiedzę, że otwarta rozmowa z kimś o samobójstwie może przynieść ulgę, dając tej osobie bezpieczne miejsce do podzielenia się swoimi myślami samobójczymi i rzeczami, które spowodowały utratę nadziei. Uskrzydlaj naszą troskę i zaangażowanie byśmy na ziemi stawali się aniołami twojej dobroci. Amen.

Udostępnij