Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 2272
Wspomnienie uroczystości konsekracyjnej ks. bpa Adama Lepy

W sobotę 2 stycznia 1988 roku Kościół łódzki przeżył piękny, uroczysty i święty dzień konsekracji nowego biskupa pomocniczego księdza prałata Adama Lepy. W tym ważnym wydarzeniu dla wspólnoty diecezjalnej wziął udział jako główny konsekrator ksiądz kardynał Józef Glemp Prymas Polski, metropolita warszawski oraz księża biskupi licznie przybyli z różnych miast naszego kraju, a mianowicie: Częstochowy, Gniezna, Lublina, Olsztyna, Płocka, Radomia, Sandomierza, Siedlec, Warszawy i Włocławka. Z radością została odnotowana w łódzkiej katedrze obecność przedstawicieli bratnich Kościołów chrześcijańskich, delegatów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, wyższych przełożonych zakonnych, licznie przybyłych kapłanów, a wśród nich księdza prałata Kowalczyka z Holandii i księdza prałata Dudzińskiego z Austrii; obecność alumnów, sióstr zakonnych i znaczącej rzeszy wiernych świeckich. Nie można było nie zauważyć Kapituły Katedralnej, Kolegium Konsultorów, Kurii, Sądu, Seminarium Duchownego, Instytutu Teologicznego.

Uroczystość rozpoczęto procesjonalnym wejściem do świątyni katedralnej z rezydencji biskupów łódzkich. Na początku mszy świętej koncelebrowanej przez wszystkich księży biskupów na czele z Księdzem Prymasem, Gospodarz diecezji łódzkiej ksiądz biskup Władysław Ziółek w słowie wprowadzającym do liturgii dał wyraz radości z decyzji jaką Ojciec Święty powziął mianując nowego biskupa pomocniczego dla Kościoła łódzkiego. Po powitaniu wszystkich gości Pasterz łódzki w imieniu całego Kościoła lokalnego złożył biskupowi elektowi najlepsze życzenia w nowej posłudze, którą rozpocznie pośród ludu Bożego w Kościele łódzkim.

Celebracja Najświętszej Eucharystii, w czasie której dokonały się święcenia biskupie, przebiegła w całym swym bogactwie formy i treści zgodnie z przewidzianym ceremoniałem. Biskupa Nominata przedstawili do święceń: ksiądz kanonik Józef Fijałkowski i ksiądz kanonik Jerzy Świątek. Najbliższymi współkonsekratorami byli: biskup łódzki Władysław Ziółek, biskup senior Józef Rozwadowski, biskupi pomocniczy w diecezji łódzkiej Jan Kulik i Bohdan Bejze. Słowo Boże w czasie mszy świętej wygłosił Ksiądz Prymas. Zwrócił się do duchowieństwa, wiernych świeckich i biskupa elekta wskazując na zadania biskupa w Kościele przy czym szczególnie uwzględnił specyfikę społeczeństwa łódzkiego i jego potrzeb na dzień dzisiejszy.

Przy uroczystym śpiewie Te Deum nowo wyświęcony biskup przeszedł w asyście biskupa Kulika i biskupa Bejzego główną nawą katedry, by udzielić obecnym pierwszego biskupiego błogosławieństwa.

Następnie wypowiedział wobec wszystkich serdeczne słowa podziękowania, kreśląc równocześnie swoją nową misję w Kościele w myśl zawołania biskupiego in caritate et patientia. Wspólnie udzielone błogosławieństwo przez wszystkich biskupów zakończyło uroczystą celebrę w katedrze.

Przy rezydencji biskupów łódzkich Ksiądz Prymas wygłosił jeszcze krótkie serdeczne słowo do wielkiej rzeszy zebranych ludzi i odmówił z wszystkimi modlitwę Anioł Pański.

Następnie w Wyższym Seminarium Duchownym odbył się obiad podczas którego, w miłej atmosferze, padło wiele ciepłych słów pod adresem zarówno dostojnych gości jak też i pod adresem nowego biskupa Adama Lepy.

Galeria zdjęć