Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 2002
11 nowych kleryków rozpocznie formację do kapłaństwa w łódzkim WSD  

Zakończyła się rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. W roku akademickim 2021/2022 formację przygotowującą do kapłaństwa podejmie 11 młodych mężczyzn pochodzących z terenu Archidiecezji Łódzkiej, a także Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz Diecezji Włocławskiej.

Tak jak co roku, rekrutacja do WSD w Łodzi odbywała się w dwu terminach – 6 – 7 lipca oraz 10 września. Podczas zjazdów rekrutacyjnych kandydaci do seminarium zdali egzamin z podstaw wiedzy teologicznej z zakresu szkoły średniej, odbyli rozmowę z księdzem rektorem, oraz mieli możliwość rozmowy z moderatorem roku propedeutycznego.

- Od kilku lat formacja w naszym seminarium trwa 7 lat, ponieważ rozpoczyna się ona okresem propedeutycznym, trwającym cały rok akademicki. Ten czas odbywa się w oddzielnym miejscu – w Łasku - Kolumnie. Tam nasi nowoprzyjęci klerycy – już w najbliższą sobotę 18 września – rozpoczną swoją formację od wyciszenia na płaszczyźnie duchowej, by później rozpocząć okres formacji intelektualnej i formacji duchowej. – tłumaczy ks. Jacek Kacprzak – prorektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

Gdy przyjrzymy się zestawieniu rekrutacji na pierwszy rok do łódzkiego WSD na przestrzeni dziewięciu lat, to z łatwością zaobserwujemy pewną stałość, która oscyluje wokół +/- 10 kleryków.

Zestawienie alumnów przyjętych na  I rok do Wyższego Seminarium Duchownym w Łodzi w latach 2013 – 2021:

  • 2021 – 11 alumnów
  • 2020 – 9 alumnów
  • 2019 – 10 alumnów
  • 2018 – 13 alumnów
  • 2017 – 8 alumnów
  • 2016 – 12 alumnów
  • 2015 – 12 alumnów
  • 2014 – 11 alumnów
  • 2013 – 11 alumnów

- W nowym roku akademickim w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi swoje studia podejmie 42 alumnów, co sprawia, że ten poziom już od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. – dodaje ksiądz prorektor.

Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi zostało powołane do istnienia 9 sierpnia 1921 roku dekretem pierwszego ordynariusza ówczesnej diecezji łódzkiej – ks. bpa Wincentego Tymienieckiego, a pierwszym rektorem, tej jednej z najstarszych uczelni Łodzi, został ks. Jan Krajewski.


zobacz także: