Autor: Tomasz Kopytowski
Wyświetleń: 250
Zbiórka na charytatywną działalność Caritas
W niedzielę, 25 lipca 2021 roku, we wszystkich kościołach i kaplicach archidiecezji łódzkiej przeprowadzona zostanie zbiórka do puszek na wsparcie charytatywnej działalności Caritas Archidiecezji Łódzkiej.
Łódzka Caritas od 1990 roku prowadzi działania na rzecz osób najbardziej potrzebujących. Z jej pomocy korzystają dzieci i młodzież, niepełnosprawni, osoby bezrobotne, bezdomne, ofiary kataklizmów, osoby starsze i chorzy w terminalnym stadium choroby. Rocznie charytatywnym wsparciem obejmowanych jest kilkanaście tysięcy osób dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zachęcamy do hojnego wsparcia.
Datki można przekazać również poprzez platformę pomocową www.dobromat24.pl
lub na rachunek:
Caritas Archidiecezji Łódzkiej
ul. Gdańska 111, 90-507 Łódź
Bank Pekao S.A. V O/Łódź
48 1240 1545 1111 0000 1165 5077.