Autor: Archidiecezja Łódzka
Wyświetleń: 504
„Od Evangelii nuntiandi do Evangelii gaudium” | Ogólnopolska Konferencja Naukowa w WSD

„Evangelii gaudium” pod takim hasłem rozpoczął się cykl  Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Od Evangelii nuntiandi do Evangelii gaudium”. Organizatorem wydarzenia jest Łódzkie Seminarium Duchowne w Łodzi.

W pierwszy czwartek miesiąca maja w Wyższym Seminarium Duchownym rozpoczął się cykl konferencji naukowych. Jak zapewniają organizatorzy tytuł tegorocznej Konferencji wskazuje na dwie - niezwykle podobne - adhortacje apostolskie: Pawła VI Evangelii nuntiandi i Franciszka Evangelii gaudium. Stanowią one dwa istotne punkty Tradycji Kościoła, która jest żywa, co oznacza, że jest jednocześnie ciągła i nieustająco nowa, czyli rozumiana jako ciągle na nowo odczytywane wezwanie Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”.

„Idea jest taka, aby stworzyć Konferencje, która będzie poruszać aktualne nauczanie Kościoła, które traktujemy jako żywe, które nas zakorzenia w nauczaniu Kościoła od początku jak i otwiera nowe perspektywy, nowe spojrzenie i konfrontuje nas ze światem współczesnym i jak to robią oficjalne dokumenty Kościoła. Słowo dokumenty domaga się przełożenia na inny język, aby mogło to słowo stać się nośne dla wszystkich”- mówi ks. dr Sławomir Sosnowski- rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi.

Ks. Rektor wyraził nadzieję, że ta Konferencja Naukowa jest pierwszą z cyklu i tego typu spotkania będą się odbywać raz do roku. Pierwotnie spotkanie miało się odbyć w listopadzie ubiegłego roku, ale zostało przełożone na maj.

„Najbliższa sesja będzie w listopadzie i będzie poświęcona formacji kapłańskiej z tej racji, że przyszły rok akademicki to rok 100- lecia istnienia Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi”- dodaje ks. Rektor.

Konferencja naukowa jest adresowana do teologów i wszystkich zajmujących się naukowo nauczaniem Kościoła. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji: harmonogram, informacje dla autorów oraz koszty znajdują się na stronie internetowej: Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi

Konferencja naukowa była transmitowana na kanale YouTube Archidiecezji Łódzkiej.

sesja I: Teologiczne podstawy

 1. Metropolita Łódzki, dr hab. Grzegorz Ryś, Od Evangelii nuntiandi do Evangelii gaudium.
 2. Ks. prof. dr hab. Jan Słomka (WTL UŚ , WSD Łódź), Idea dialogu w teologii papieża Franciszka (EG 142).
 3. Ks. prof. dr hab. Henryk Sławiński (UPJP2), Ewangelizacja na drodze piękna.

sesja II: Na drogach ewangelizacji

 1. Dr Michał Płóciennik (UHP Częstochowa), Problematyka współczesnej (bez-)użyteczności filozofii w ramach nowej ewangelizacji.
 2. S. dr Małgorzata Pagacz (UKSW, AKW), Ewangelia regułą życia osób konsekrowanych w nauczaniu Kościoła od Pawła VI do Franciszka.
 3. Ks. dr Przemysław Sawa, (WTL UŚ), Czy odnowa charyzmatyczna jest taką odnową Kościoła, o jakiej naucza papież Franciszek?

sesja III: Latynoamerykańskie impulsy

 1. O. dr Kasper Kaproń OFM (UCB Cochabamba), Od Medellin do Aparecidy. U źródeł Evangelii nuntiandi i Evangelii gaudium.
 2. Dr hab. Marek Kita (UPJP2), Małe wspólnoty i ewangelizacja ludowa. Co mówi Duch w doświadczeniach Ameryki Łacińskiej.

sesja IV: Głoszenie i umacnianie wiary

 1. Ks. dr Łukasz Samiec (UPJP2 – WSD Tow. Salezj.), Extra fraternitatem nulla salus – misja Kościoła według encykliki papieża Franciszka Fratelli tutti.
 2. Ks. dr Andrzej Ochman (UO), Pobożna niewiara. Nowy wzorzec „wierzącego”.
 3. Ks. mgr lic. Bartosz Michta, (KUL), Ewangelizacyjny wymiar homilii eucharystycznej w ujęciu adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium papieża Franciszka.
Galeria zdjęć