Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 2277
Dziękczynienie za 30 lat życia kapłańskiego i posługi w Kościele
Udostępnij

- Rocznica Święceń Kapłańskich jest znakomitą okazją, aby głębiej uświadomić sobie pełne działanie Boga w naszym życiu! – mówił do kapłanów ksiądz arcybiskup senior Władysław Ziółek.

25 maja 1991 roku w łódzkiej bazylice archikatedralnej św. Stanisława Kostki absolwenci Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi przyjęli Święcenia Kapłańskie z rąk biskupa Władysława Ziółka ówczesnego biskupa diecezji łódzkiej. Dziś - w 30. rocznicę Święceń Kapłańskich – dziękczynne Te Deum za dar powołania i kapłaństwa wyśpiewano w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca N.M.P. w Łodzi przy ul. Ogrodowej. Uroczystej – jubileuszowej liturgii -przewodniczył i kazanie wygłosił – ksiądz arcybiskup senior Władysław Ziółek.

O dwu słowach – „wiara” i „powołanie” – które są streszczeniem posługi duchownego we wspólnocie Kościoła mówił w homilii skierowanej do jubilatów ksiądz arcybiskup senior.

Wskazując na Abrahama – Ojca wiary – ksiądz arcybiskup zauważył, że – to my kapłani mamy być przede wszystkim potomkami Abrahama. Potomkami, których nie tyle wiążą więzy krwi, ale którzy naśladują Abrahama w wierze – w jego wielkoduszności, bezgranicznym zaufaniu, posłuszeństwie i miłości. Jeśli chcemy być dziećmi Abrahama musimy zdobyć się na wiarę heroiczną. Czy Chrystus , który przychodzi do nas codziennie w Słowie, w sakramentach – zwłaszcza w Eucharystii i na wiele innych sposobów – znajduje w nas taką wiarę? Jakże nam trzeba nieustannie wołać: „Panie, umocnij naszą wiarę!” – apelował hierarcha.

- Powołanie tylko wtedy jest możliwe, kiedy chory uświadamia sobie, że potrzebuje lekarza. Ten, kto jest gotowy nawrócić się i radykalnie zmienić swoje życie będzie mógł odpowiedzieć na powołanie, będzie w stanie przyjąć ten wielki dar Boży i poddać się Bożej woli. Ten, kto myśli, że jest całkiem zdrowy, że jest bez grzechu, nigdy nie usłyszy wezwania do nawrócenia i uzdrowienia. I nie rozpozna swojego powołania. – podkreślił kaznodzieja.

Kończąc homilię łódzki pasterz zwrócił się do wiernych obecnych w świątyni -  prośmy na koniec bracia i siostry – naszego Pana, aby kapłani, świętujący dziś swój Jubileusz, z apostolskim zapałem pełnili nadal wszystkie zadania, które Bóg przed nimi stawia. Niech w przekonaniu wiary, że Bóg ich powołał, głoszą światu Ewangelię, czyniąc ze swojego życia całkowity dar na Bożą chwałę i duchowy pożytek powierzonych im wiernych. – zakończył.

30 lat temu Święcenia Kapłańskie przyjęli:

 • Adam Bajer vel Bjer – proboszcz parafii pw. św. Józefa Oblubieńca N.M.P. w Łodzi.
 • Włodzimierz Dudka – proboszcz parafii pw. Nawiedzenia N.M.P. w Piotrkowie Trybunalskim.
 • Grzegorz Dziewulski – wykładowca teologii fundamentalnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi.
 • Sławomir Górski – wikariusz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Pabianicach.
 • Stanisław Haładaj – proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Łodzi.
 • Robert Jantczak – proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Konstantynowie Łódzkim
 • Jerzy Jędrzejczyk - proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla w Zgierzu.
 • Leszek Kaźmierczak – proboszcz parafii pw. Narodzenia N.M.P. w Konstantynowie Łódzkim.
 • Grzegorz Kopytowski – wykładowca muzyki kościelnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi.
 • Grzegorz Korczak - należy do Wspólnoty Sług Ducha Pocieszyciela
 • Andrzej Kroczek – proboszcz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Turze. .
 • Dariusz Kucharski – wykładowca filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi.
 • Grzegorz Leszczyński – Oficjał Sądu Biskupiego Archidiecezji Łódzkiej.
 • Maciej Łazarek – proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Kurowicach.
 • Piotr May- Majewski – proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej w Sokolnikach.
 • Karol Olczyk – wikariusz parafii pw. św. Łukasza Ewangelisty i św. Floriana w Łodzi.
 • Roman Piwowarczyk – proboszcz parafii pw. Nawiedzenia N.M.P. w Srebrnej.
 • Marcin Targaszewski – proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Bełdowie.
 • Ireneusz Węgrzyn – wikariusz parafii pw. Świętej Rodziny w Łodzi.
Udostępnij
Galeria zdjęć