Autor: Chemin Neuf
Wyświetleń: 194
Nauczania i świadectwa na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Na kolejne dni Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan od 18 do 25 stycznia Międzynarodowa Wspólnota Chemin Neuf (wspólnota katolicka o powołaniu ekumenicznym) proponuje krótkie filmy z nauczaniami i świadectwami.

Modlitwa o jedność, codziennie odmawiana przez członków Chemin Neuf, posłuży za punkt wyjścia. Jej tekst jest dostępny w filmiku wprowadzającym:

https://www.youtube.com/watch?v=vCDXyusNyVE&list=PLE3lcIRSZ2t9SKeq6LIVub3lXKORdeHSF

Na tym samym kanale Youtube: Wspólnota Chemin Neuf,

każdego ranka o 8:00 rano będzie emitowane 5-minutowe nauczanie.

Justin Welby (prymas Kościoła Anglii), ojciec Laurent Fabre (założyciel Chemin Neuf), s. Michaela Borrmann (luteranka), s. Anne-Cathy Graber (menonitka) i inni przedstawią nam swoje refleksje:

>>jak Jezus patrzył na swoich uczniów przed przeżyciem swojej Męki i dlaczego nalegał na więzy jedności i pokoju między nimi? Czy naprawdę możemy mieć nadzieję na jedność, skoro niektóre separacje trwają od wieków?

>>Nad czym obecnie pracuje się w kręgach ekumenicznych i jakie są różne modele jedności? W jaki sposób Duch Święty zaskoczył nas w ostatnich dziesięcioleciach?

Po południu od godziny 14.00 będziecie mogli odkryć świadectwa kilku osób zaangażowanych na rzecz jedności:
par mieszanych, teologów, mężczyzn i kobiet służących innym Kościołom niż ich własny, misjonarzy pojednania, pochodzących z różnych kościołów i różnych krajów.

Nauczania i świadectwa dostępne są z napisami w 15 językach w tym w języku polskim dostępne pod tym linkiem:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLE3lcIRSZ2t9SKeq6LIVub3lXKORdeHSF&fbclid=IwAR0CevMK9JdFtWTGW45mIZnMMshP_3eBWzVhoYwQM7SMnZdAdPN0Wa6O35M