Autor: Kuria Metropolitalna Łódzka
Wyświetleń: 1268
Dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane do dnia 31 stycznia br.

W związku z pandemią koronawirusa Covid-19 i  wzrostem  zachorowań oraz zwiększającą się liczbą osób przebywających na kwarantannie w swoich domach metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś – udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane do dnia 31 stycznia br. wszystkim wiernym archidiecezji łódzkiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie.

Poniżej publikujemy treść dyspensy.


Łódź, dnia 11 stycznia 2021 roku
Abp–1.1-1183/2021

ARCYBISKUP
METROPOLITA ŁÓDZKI

Dyspensa

Mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życia, przedłużam udzielenie (zgodnie z kanonami: 87 §1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane do dnia 31 stycznia 2021 roku wszystkim wiernym archidiecezji łódzkiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność w te dni na Mszy świętej nie jest obciążona grzechem.

Jednocześnie korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych. Zachęcam również, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, i do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 + Grzegorz Ryś
Arcybiskup Metropolita Łódzki

Ks. Zbigniew Tracz
Kanclerz Kurii