Autor: Antoni Zalewski
Wyświetleń: 1138
Abp Ryś: Bóg otwiera możliwości

- Bóg otwiera możliwości. To jest działanie łaski Boga. Tam gdzie się wydaje, że człowiek zatrzasnął drzwi, tam Bóg potrafi je otworzyć. Bóg otwiera serca - mówił w swojej homilii Abp Ryś.

Metropolita Łódzki sprawował Mszę Św. w Archikatedrze Łódzkiej we wtorek w piątym tygodniu Wielkanocnym. Metropolita Łódzki mówił o pierwszych latach misyjnych. Przywołując św. Pawła, który został podczas wyprawy misyjnej ukamienowany Ksiądz Arcybiskup zwrócił uwagę na to, że on się nie wycofał, tylko wstał i nadal głosił słowo Boga bez strachu. „Czujemy, że za tym kryje się łaska Boga. Żadne z tych ciężkich doświadczeń podczas pierwszej wyprawy misyjnej nigdy nie uciszyło Pawła i nigdy nie zamknęło mu ust. On ma to doświadczenie, że Bóg otwiera mu usta dla wypowiedzenia tajemnicy Chrystusa. To jest ta łaska Boga: otwiera ludzi i otwiera usta apostołów. Tam gdzie się wydają rzeczy zewnętrznie pozamykane, tam Pan Bóg całą swoją wielką mocą wewnętrznie otwiera.”

Metropolita Łódzki zauważył, że również w obecnej sytuacji pandemii, gdzie wiele rzeczy jest nam ograniczanych, wiele możliwości zewnętrznych zostało pozamykanych i wielu rzeczy nie możemy robić, to Pan Bóg ze swoją łaską wciąż działa. „Tam gdzie nieraz zewnętrzne warunki wprowadzają zamknięcie, tam łaska Boga dokonuje innego otwarcia. Ważne jest, abyśmy widzieli to działanie łaski Boga, która jest mocniejsza niż wszystkie pozamykane możliwości i otwiera je w inny sposób. Łaska Boga otwiera te możliwości w nas, kiedy słuchamy słowa i kiedy mamy je wypowiedzieć. Bóg ze swoją łaską jest Bogiem otwierającym możliwości”- zaznaczył Metropolita Łódzki.