Autor: Łucja Niźnikowska
Wyświetleń: 898
Oaza Dzieci Bożych w Krużlowej

Tradycja łódzkich Oaz w Krużlowej Wyżnej ma już swoją długość. W tej szkole pod górą odbywały się już Oazy Nowej Drogi (młodzież “gimnazjalna”), Oazy Nowego Życia (młodzież licealna/dorośli), a także Oazy Dzieci Bożych. Te ostatnie zdominowały w tym roku tę górską wioskę. W obecnie trwającym, drugim turnusie rekolekcje swoje przeżywają dzieci w wieku 10-13 lat.

Stopień III Oazy Dzieci Bożych, bo taki przyszło nam tu odbywać, próbuje odkryć przed młodymi adeptami wiary tajemnicę Boga Ojca, ukrytą w modlitwie Ojcze Nasz. Każdy dzień ma nas przybliżyć do części tej tajemnicy, poprzez Mszę św., spotkania w grupach, szkołę liturgii. Ale program, po wypełnieniu tych chwalebnych obowiązków, nie zwalnia. Po obiedzie chłopaki i dziewczyny specjaliozują się w różnorakich działaniach, takich jak wędrowanie, bycie patriotą, panią domu, czy artystką.

Moderatorem, czyli prowadzącym nas duszpasterzem jest ks. Mariusz Pielużek, a wspomaga go 9-osobowa diakonia.

Galeria zdjęć