Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 4153
Łódzcy Grekokatolicy mają pierwszego diakona stałego

5 marca, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, która w tym roku obchodzona jest w całym Kościele Powszechnym tj. u katolików i prawosławnych, w jednym czasie, w parafii greckokatolickiej w Łodzi, odbyły się pierwsze w tej wspólnocie, świecenia diakonatu.

Liturgii przewodniczył ks. bp Włodzimierz Roman Juszczak, biskup diecezji wrocławsko - gdańskiej, Kościoła Greckokatolickiego w Polsce. –„Podczas dzisiejszej Liturgii Św. Bazylego Wielkiego, którą sprawuje się tylko 10 razy w roku, w tym w każdą niedzielę wielkiego postu, będziemy świadkami świeceń diakonatu, subdiakona Włodzimierza Mosorowa.” – tłumaczył Władyka. „I choć to nie wielka wspólnota parafialna, istniejąca zaledwie od 2003 roku, będzie miała już swojego stałego diakona.” – dodaje.

Od 2003 roku w Łodzi, w kaplicy św. Krzysztofa, mieszczącej się przy parafii księży Jezuitów, swoje duszpasterstwo prowadzi wspólnota Kościoła Greckokatolickiego. Regularnie, co niedziela o godz. 12:30, gromadzą się tam wierni, by wziąć udział w Boskiej Liturgii, którą sprawują duchowni, przybywający do Łodzi z Wrocławia, Poznania, Krakowa i Warszawy.

Od stycznia tego roku, rozpoczął w Łodzi swoją posługę ks. Wasilij Berkieta, duchowny greckokatolicki, który na stałe rezyduje w Łodzi i posługuje mieszkającym tutaj wiernym.

- „Do naszej greckokatolickiej parafii w pod wezwaniem Ofiarowania Pańskiego, należą wierni z Polski oraz przebywający na studiach czy pracujący w Polsce, Ukraińcy.” – mówi ks. Wasilij Berkieta, proboszcz parafii. „Dzisiejsza uroczystość, jest szczególnym dniem w historii naszej parafii.” – dodaje.

Obrzęd świeceń diakonatu rozpoczął się w czasie trwania Liturgii Eucharystycznej. Kandydat został przyprowadzony i przedstawiony biskupowi. Przywitał się z biskupem i ołtarzem, a następnie, położył swoją głowę na rękach, opartych o ołtarz i zostały odmówione nad nim modlitwy biskupa, po których miał miejsce obrzęd przywdziania szaty diakońskich nowo wyświęconego diakona i śpiew „aksjos”- godzien! Po czym kontynuowano liturgię.

-„Do dzisiejszych święceń przygotowywałem się na dwa sposoby – mówi subdiakon Włodzimierz Mosorow. Formalnie - przez ostatnie pół roku, odbyłem katechezę w klasztorze bazylianów w Przemyślu, gdzie przeżyłem też krótkie rekolekcje. Intelektualnie: skończyłem studia teologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ale od dawna mam w sobie wielkie pragnienie, by służyć przy ołtarzu, a jako że mam swojego ojca duchownego, on pomógł mi się do tej chwili przygotować.” – podkreśla.

Podobnie jak w Kościele katolickim, diakon greckokatolicki ma za zadanie posługiwać przy ołtarzu kapłanowi. – „Diakon powołany jest do podawania intencji modlitw powszechnych, wykonuje śpiewy liturgiczne, czyta Ewangelię, jeśli jest zgoda biskupa może przepowiadać, ale nie ma prawa, bez zgody biskupa udzielać Komunii Świętej.” – podkreśla bp Juszczak.

Kościół Greckokatolicki w Polsce podzielony jest na 2 diecezje: archidiecezję przemysko – warszawską z arcybiskupem Eugeniuszem Popowiczem i diecezję wrocławsko – gdańską, z biskupem Włodzimierzem Juszczakiem. Obie diecezje podzielone są na 10 dekanatów. Łódź, należy do diecezji wrocławsko – gdańskiej, do dekanatu wrocławskiego.

Galeria zdjęć