Autor: ks. Paweł Kłys
Wyświetleń: 4004
Stowarzyszenie Legion Małych Dusz

Nasz chory, wątpiący i doznający ciągłych wstrząsów świat marzy o pokoju i sprawiedliwości. Dla uzdrowienia go potrzeba nowego potopu. Lecz nie oceanu wód czy ognia, ale morza miłosierdzia.

A kto może obdarzyć nas prawdziwym pokojem i prawdziwą wolnością, jeśli nie Książę Pokoju, Chrystus Zbawca świata!

Czytajcie i rozpamiętujcie Jego Orędzie Miłosiernej Miłości, które skierował do świata dla ratowania go. Jest ono w pełni ewangeliczne i odzwierciedla podstawowe posłanie zawarte w Piśmie Świętym, a dla małych dusz stanowi prawdziwe źródło duchowej inspiracji.

Tak jak życzył sobie Jezus Chrystus, założono Legion Małych Dusz (skrót nazwy francuskiej LPA – Légion des Petites Ames) z międzynarodową siedzibą w Belgii. Adres: 4601 Vaux-sous-Chèvremont (Chaudfontaine), rue de Chèvremont 99. Pragnieniem ruchu jest całkowita jedność z Kościołem katolickim w duchu posłuszeństwa, wierności i podporządkowania się władzy papieża i biskupów. Legion jest stowarzyszeniem Kościoła Rzymsko – Katolickiego. O powstanie takiej wspólnoty modliła się 100 lat temu św. Teresa od Dzieciątka Jezus, karmelitanka bosa. (Zob. Dzieje duszy, Poznań 2005, s. 274).

Legion chce wprowadzać w życie i szerzyć prawdziwą naukę Chrystusa i Jego Kościoła, bronić jej oraz ożywiać i rozpowszechniać kult Najświętszego Serca Jezusa i Maryi. Aby ten cel osiągnąć, chce przede wszystkim rozprzestrzeniać Miłość, którą uważa za najważniejszy przymiot oraz trwać w pokornej, pełnej ufności i niezłomnej modlitwie, która może wszystko uprosić.

Duchowość jest ewangeliczna: proponuje włączenie się w dziecięctwo duchowe, zgodnie z tym, co przekazała nam św. Teresa z Lisieux i wsłuchanie się w „Orędzie Miłosiernej Miłości do Małych Dusz”.

„O Jezu! Obym mogła powiedzieć wszystkim małym duszom jak niewysłowiona jest twoja łaska- wość... czuję, że gdybyś, co niemożliwe, znalazł duszę słabszą i mniejszą od mojej, spodobałoby ci się obsypać ją jeszcze większymi łaskami, gdyby z całkowitą ufnością powierzyła się twojemu nieskończonemu miłosierdziu... Ale dlaczego pragnąć przekazywania twoich tajemnic miłości, o Jezu, czyż to nie ty sam mnie ich nauczyłeś i czy nie możesz objawić ich innym?... Tak, wiem o tym i błagam cię, żebyś to zrobił, błagam cię, żebyś spuścił swoje boskie spojrzenie na wielką liczbę małych dusz.......... Błagam cię, abyś wybrał legion małych ofiar godnych Twojej MIŁOŚCI !...”
Zupełnie mała s. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza,zakonnica, karmelitanka niegodna.
Dzieje Duszy, Poznań 2005, s. 274, rękopis M 5v

Zaprawdę powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”. Łk, 18,17

Powstające wszędzie „modlitewne grupy” Legionu mają stać się oazami duchowości i świętości. Grupy takie istnieją już w ponad 60 krajach, a na ich czele, jako przewodnicy duchowi, stoją księża lub zakonnicy. We wszystkich diecezjach Belgii działa już przeszło 100 grup modlitewnych. Adres grup istniejących w Polsce można znaleźć na stronie www.male-dusze.com.pl.


Celem Stowarzyszenia jest:

1. Pomoc w pogłębianiu życia duchowego i formacja osób w oparciu o Ewangelię, „Orędzie Miłosiernej Miłości do Małych Dusz” oraz miłość Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.
2. Miłość bliźniego ze zwróceniem szczególnej uwagi na najuboższych duchowo i materialnie w tym takich grup społecznych jak: seniorzy, bezrobotni, osoby uzależnione, bezdomni.
3. Realizacja duchowości dziecięctwa Bożego św. Teresy.

Jezus do nas wszystkich mówi:
Nie jestem nauczycielem Miłości. Jestem MIŁOŚCIĄ! Miłość silniejsza jest od nienawiści. Ufaj! Miłość zwycięży świat. Orędzie, t. I, s. 43
Miłość pokona wszelkie trudności. Por. 1 Kor. 13,1-13

Stowarzyszenie Legion Małych Dusz posiada osobowość prawną. Wszystkim, którzy zechcą wspomóc naszą działalność serdecznie dziękujemy i polecamy Miłosierdziu Bożemu w modlitwie. Każdego roku w okresie wakacyjnym organizujemy rekolekcje w Belgii. Mają one miejsce w Chevremont (Międzynarodowe Centrum Legionu Małych Dusz) i w Banneux (Sanktuarium Matki Bożej Ubogich). Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji na stronie www.male-dusze.com.pl oraz: www.lalegiondespetitesames.eu – w języku francuskim.

Orędzie Miłosiernej Miłości do małych dusz, dane Małgorzacie Balhan (1914-2005) w latach 1963-2005, prostej kobiecie i matce z Liege w Belgii, jest usilnym wezwaniem Pana Jezusa do ratowania dusz, wewnętrznej odnowy Kościoła oraz narodów. Podczas audiencji generalnej 12 grudnia 1979 r. i 2 lipca 1998 r. w Rzymie, Małgorzata przekazała Ojcu Świętemu Orędzie Miłosiernej Miłości do Małych Dusz. Zawiera ono wyznanie wierności wobec Zastępcy Chrystusa wraz z obietnicą niesienia pomocy Jemu i całemu Kościołowi poprzez modlitwę i ofiary zgodne z życzeniem Jezusa.

Małgorzata przekazuje czwarty tom Orędzia Watykan 02.07.1998 r.
Ojciec Święty z wdzięcznością przyjął to posłanie. „Znam je, to jest piękne ” – powiedział.
Książka pt. „Orędzie Miłosiernej Miłości” ukazała się w języku francuskim z Imprimatur Biskupa Liege.

Jest to książka duchowa o wielkiej wartości. Pan Jezus powiedział: „Wszystkim, którzy wezmą tę książkę jako drogowskaz swego życia, obiecuję jako zapłatę pełnię nadzwyczajnych łask już w tym życiu” (9 sierpnia 1966).
Dekretem z 15.05.1998 r. (Ldz. 490/98) Ks. Arcybiskup Metropolita Łódzki, Władysław Ziółek zezwolił stowarzyszeniu „Legion Małych Dusz” na prowadzenie działalności apostolskiej na terenie Archidiecezji Łódzkiej.

Ks. Abp Metropolita Łódzki Marek Jędraszewski, dekretem z 22.11.2012 r zatwierdził statut naszego stowarzyszenia i nadał mu osobowość prawną na terenie Archidiecezji Łódzkiej.

Naszym najgorętszym pragnieniem jest, abyś po przeczytaniu Orędzia, włączył się w działalność grup modlitewnych. Modlitwa i ofiara są dziś, bardziej niż kiedykolwiek, konieczne do nawrócenia wytrąconego z równowagi świata.
Forma dialogu ma pomóc tobie w pogłębieniu relacji z Jezusem. Podczas lektury Orędzia otwórz serce przed Bogiem i oddaj się milczącemu oczekiwaniu w Jego obecności. Oddaj Mu swoje ciężary, abyś łatwiej mógł Go usłyszeć. Ufamy, że te sprawy, które są poruszane w Orędziu są bliskie i twojemu sercu. Ważny jest dla nas każdy czytelnik. Każda, prawdziwie mała dusza codziennie modli się za wszystkich, którzy pragną żyć zgodnie ze Słowem zawartym w Orędziu. Modlimy się również za ciebie, który czytasz tę książkę. Jesteś również obecny w modlitwie osób, które poświęciły swoje życie Bogu w Karmelu.
Naszym pragnieniem jest, aby Jezus posłużył się Orędziem i dokonał głębokiej przemiany w naszym życiu. Dla wielu chrześcijan ta książka stała się ulubioną lekturą duchową i zaskakującym źródłem, które ożywia wiarę, nadzieję i miłość. Jezus błogosławi tobie, Jego krew cię oczyszcza - ona jest darem Miłości Miłosiernej - abyś wzrastał w świadomości Jego bliskości.