Archidiecezja Łódzka
Ostatnie pożegnanie ks. Antoniego Pietrasa
12:00 | 22.11.2020 | Wyświetleń: 2136 | Autor: ks. Karol Skowroński
W piątek, 13 listopada, zmarł ks. Antoni Pietras, wieloletni proboszcz parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Bełchatowie. Przeżył 58 lat, z czego przez 33 lata posługiwał jako kapłan. Pasterzem bełchatowskiej parafii był od 2007 roku. Był pierwszym proboszczem wspólnoty, w ostatnim czasie podjął się misji budowania nowej świątyni.
Uroczystości pożegnalne odbyły się w środę i czwartek, 18 i 19 listopada. Czas pandemii przynosi konkretne ograniczenia, ale dzięki pomocy lokalnych mediów, wierni mogli uczestniczyć w wydarzeniach nie tylko osobiście, ale również przez transmisję na żywo każdego dnia w telewizji i internecie. Według przekazanych informacji, każdą z transmisji śledziło kilka tysięcy osób. Pierwszego dnia Eucharystii przewodniczył ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś.

Postać ks. Antoniego widzianą oczami przyjaciela przekazał w homilii ks. Zbigniew Zgoda. Nie brakowało w niej bardzo osobistych, ciepłych słów i wspomnień przeżytych razem wydarzeń. Ks. Zgoda wiele mówił jaki był ks. Antoni: „Bratanek ks. Antoniego powiedział, że w sutannie wuja znalazł cukierki dla dzieci i różaniec. Pamiętał o innych i modlił się. Był bardzo wrażliwy.”

Tego dnia świadectwo o osobie ks. Antoniego złożyli: ks. Karol Skowroński, wikariusz parafii w latach 2011-2019, pani Małgorzata Matuszak, parafianka i katechetka oraz parafianin Sylwester Paradecki. Usłyszeliśmy: „To był zaszczyt pomagać księdzu Antoniemu w budowaniu tej parafialnej wspólnoty. Był człowiekiem niezwykle serdecznym, bardzo przyjacielskim, potrafił nieść Chrystusa, ale tez połączyć wiernych bliskimi, ludzkimi więzami.”

Udzielając błogosławieństwa ksiądz arcybiskup wrócił wspomnieniem do historii z czasów krakowskich, podkreślając, że miejsce które zostawił ks. Antoni nie może pozostać puste, a Kościół czeka na tych, którzy za jego przykładem wybiorą drogę kapłaństwa i służby drugiemu.

W czwartek uroczystości pogrzebowej przewodniczył ksiądz biskup Ireneusz Pękalski. Ksiądz biskup nie krył wzruszenia, mówiąc jak wielką stratą, również bardzo osobistą, jest odejście ks. proboszcza.

Drugiego dnia pożegnania słowa kondolencji przekazali: Prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska, nadzwyczajni szafarze Eucharystii: Adam Rychlik i Mariusz Woźniak, ministranci reprezentowani przez Łukasza Mizerę oraz ks. Jerzy Cedrowski COr.
Pan Rychlik podkreślał wiarę i głęboką pobożność, jaką obserwował towarzysząc do ostatnich dni przy ołtarzu zmarłemu proboszczowi. Zaś ministrant Łukasz Mizera powiedział: „Księże Antoni, byłeś nam jak ojciec. Byłeś świadkiem tego jak z dzieci stajemy się nastolatkami, a potem dorosłymi mężczyznami. Obchodziły cię troski naszego wychowania, skutecznie leczyłeś z lenistwa, gdy trzeba było to upominałeś. Troszczyłeś się o wszystkich, bo tak robi prawdziwy ojciec. Twoje dłonie są pełne: niesiesz serca kilkudziesięciu młodych ludzi, którzy dzięki tobie stali i stoją w prezbiterium służąc Panu Bogi i ludziom”.

Ciało księdza Antoniego Pietrasa zostało pochowane na Cmentarzu rzymskokatolickim w Bełchatowie.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.