Bp Pękalski: serce Maryi jest wzorem dla serca każdego z nas! – odpust M.B. Szkaplerznej w łódzkim Karmelu
15:15 | 16.07.2020 | Wyświetleń: 648 | Autor: ks. Paweł Kłys

Już tradycyjnie, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w kościele klasztornym ss. Karmelitanek Bosych w Łodzi, odbyła się uroczysta suma odpustowa ku czci Pani Karmelu, której przewodniczy ksiądz biskup Ireneusz Pękalski.

O naszym sercu, i o sercu Matki Bożej mówił w swojej homilii biskup Ireneusz. Przywołując fragmenty opowiadające o ludzkim sercu ze Starego i Nowego Testamentu kaznodzieja pytał – być może ktoś z nas w tych obrazach serca, odnalazł swoje serce? A może byłoby dobrze popatrzeć na serce Maryi i postawić sobie pytanie: czy z takiego pięknego serca Maryi, mam już coś w swoim sercu? Miecz przeniknął serce Maryi – stojącej pod krzyżem – słyszeliśmy w dzisiejszej ewangelii. A moje serce? Jakie ono jest? Jakie może być, jeśli będziemy się uważnie przyglądać sercu Maryi i naśladować je w swoim życiu. – podkreślił kaznodzieja.

Przed błogosławieństwem łódzki pasterz podziękował Siostrom Karmelitankom na dzisiejszą uroczystość, oraz wyraził swoją łączność w bólu ze wspólnotą łódzkiego Karmelu po śmierci siostry Teresy, której pogrzeb odbędzie się dniu jutrzejszym.

zobacz także: Karmelitanki Bose ku czci Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej

Po zakończonej liturgii ojciec karmelita pobłogosławił, poświęcił, a następnie nałożył Szatę Maryi na ramiona tych, którzy zechcieli w dniu dzisiejszym wstąpić do Bractwa Szkaplerznego.

Siostry Karmelitanki Bose są obecne w Łodzi od 1928 roku. Zgromadzenie ma charyzmat kontemplacyjny tzn. zamknięty, stąd utrzymuje się z własnej pracy i ofiar składanych przez wiernych. Każdy, kto chciałby prosić Siostry o modlitwę lub wspomóc je swoim darem serca, może to uczynić osobiście lub kierując korespondencję na adres:

Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych
św. Teresy od Dzieciątka Jezus 6
91-248 Łódź
Tel. 42 657-79-52
e-mail: karmelitankibose@archidiecezja.lodz.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.