W poniedziałek 1 czerwca – koronacja obrazu Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim
14:03 | 26.05.2020 | Wyświetleń: 3655 | Autor: ks. Paweł Kłys

W poniedziałek 1 czerwca br. w drugi dzień Zielonych Świąt – Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Kościele Akademickim Panien Dominikanek w Piotrkowie Trybunalskim o godz. 18:00 odbędzie się uroczystość Koronacji Obrazu Matki Bożej Śnieżnej

Uroczystość ta będzie miała charakter Archidiecezjalny. Aktu Koronacji w obecności Księży Biskupów dokona ks. abp Grzegorz Ryś metropolita łódzkiej, który jednocześnie zawierzy Archidiecezję Łódzką Matce Bożej Śnieżnej.

Złote Korony dla Matki Bożej Śnieżnej to Wotum dla Maryi, jakie tamtejsza Wspólnota pragnie ofiarować za wszystko co dla każdej i każdego z nich uprosiła, uprasza i będzie upraszała u Swojego Syna.

Z racji na ograniczenia dotyczące liczby wiernych mogących uczestniczyć w nabożeństwach liturgicznych, w uroczystości Koronacji będą mogły wziąć udział tylko osoby zaproszone. Cała uroczystość będzie transmitowana on-line na kanale YouTube ArchidiecezjaŁódzka oraz na stronie www.archidiecezja.lodz.pl. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do wspólnego przeżywania Uroczystości Koronacji Obrazu Matki Bożej Śnieżnej poprzez transmisje.


zobacz także:

 1. Piotrkowska Matka Boża Śnieżna #1 – historia wizerunku Salus Populi Romani – ks. dr hab. Mieczysław Różański
 2. Piotrkowska Matka Boża Śnieżna #2 – historia kościoła i obrazu M.B.Śnieżnej – ks. kan. Mariusz Jersak 
 3. Piotrkowska Matka Boża Śnieżna #3 – kult obrazu M.B. Śnieżnej – ks. kan. Mariusz Jersak 
 4. Piotrkowska Matka Boża Śnieżna #4 – korony dla M.B.Śnieżnej
 5. Piotrkowska Matka Boża Śnieżna #5 – świadectwa otrzymania łask za przyczyną M.B.Śnieżnej
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.