Archidiecezja Łódzka
List do Młodych i nagroda Papieża Franciszka | konferencja prasowa
12:40 | 04.10.2019 | Wyświetleń: 2199 | Autor: Antoni Zalewski

List do Młodych „Godzina Dziesiąta”, a także nagroda Papieża Franciszka- to tematy konferencji jaka się odbyła 4 października w Domu Biskupim.

W piątek 4 października został zaprezentowany List do Młodych Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Grzegorza Rysia zatytułowany „Godzina Dziesiąta”. Data prezentacji – tego ponad 30 stronnicowego – Listu nie jest przypadkowa, bowiem w tym dniu w Kościele obchodzi się liturgiczne wspomnienie św. Franciszka z Asyżu – jest to dzień imienin Ojca Świętego Franciszka.

– Głównym tematem i przesłaniem mojego listu jest próba odpowiedzi na pytanie: co to znaczy być dziś wierzącym człowiekiem oraz co to znaczy będąc młodym, spotkać Jezusa Chrystusa. – tłumaczy Arcybiskup Grzegorz.

List ten powstał z potrzeby z dialogu z młodymi, który – jak mówi sam abp Ryś – wyobrażam sobie w sposób konkretny. – Do tego listu została stworzona strona internetowa www.godzina10.pl. Na tej stronie znajduje się mój List w formie tekstu, ale także w formie audio – do pobrania i słuchania. Strona została stworzona po to, by młodzi na ten List odpowiedzieli. Wszak gdy się dostaje list – wypada na niego odpowiedzieć. – dodaje. Jak podkreśla autor Listu do Młodych – przysłane przez młodych odpowiedzi i zapytania nie pozostaną bez echa – będę starał się – w miarę możliwości – na nie odpowiadać.

List został – jak na razie – wydrukowany jest w nakładzie 30 tyś, egzemplarzy i ma trafić do młodzieży szkół średnich oraz do uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej.

Wraz z Listem do Młodych Ksiądz Arcybiskup ustanowił Nagrodę Papieża Franciszka, która będzie przyznawana młodym ludziom podejmującym działania na jednym z trzech obszarów życia kościelnego, tak ważnych dla Ojca Świętego Franciszka. – Chodzi tutaj o wymiar życia: charytatywnego, ekumenizm oraz ewangelizację. Każdy młody człowiek, który będzie chciał się ubiegać o tę Nagrodę powinien już  na początku roku szkolnego zadecydować, w którym z tych trzech obszarów chciałby działać. Należy podkreślić, że nie chodzi tutaj o działania jednorazowe, ale o takie, które potrwają kilka miesięcy. Po zakończeniu projektów pretendujący do Nagrody, powinien zaprezentować efekty swojej działalności. – podkreśla pomysłodawca Nagrody.

Nagroda będzie przyznawana na trzech poziomach – w szkole podstawowej i średniej (klasy I – III) będzie to nagroda złota, srebrna i brązowa oraz dla klas IV szkoły średniej – będzie to Pierścień Rybaka.

Każdy może ubiegać się o papieską Nagrodę – wartości, które reprezentuje Papież Franciszek są wartościami uniwersalnymi, dlatego też każdy – zarówno wierzący jak i niewierzący, chodzący jak i nie chodzący na religię, będzie mógł przedstawić swój projekt do Nagrody Papieża Franciszka. – zaznacza Abp Ryś.

List do Młodych Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego Grzegorza Rysia pt: „Godzina Dziesiąta”  oraz Nagroda Papieża Franciszka, to konkretne działania, jakie łódzki pasterz kieruje w stronę Młodych Archidiecezji Łódzkiej, chcąc ich zaangażować w życie Kościoła oraz uświadomić im, że także oni odpowiedzialni są za ten Kościół.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.