Archidiecezja Łódzka
100. lecie przybycia Córek Bożej Miłości do Pabianic
09:47 | 08.09.2019 | Wyświetleń: 1521 | Autor: Antoni Zalewski

W tym roku zgromadzenie Córek Bożej Miłości przeżywa swoje 100. Lecie przybycia do Pabianic. Z tej okazji w parafii św. Floriana w Pabianicach Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś odprawił Mszę Św. w intencji zgromadzenia.

Podczas swojej homilii Metropolita Łódzki mówił o dwóch wymiarach świadectwa życia zakonnego. „Pierwszy wymiar  to relacja oblubieńcza z Jezusem. Pokazanie, że Pan Jezus jest pierwszy. To właśnie siostry pokazują bez względu na to jaką pełnią posługę. To jest lekcja ważna dla Kościoła. Gdy Kościół gubi Jezusa to wszystko co robi przestaje być sensowne. Drugi wymiar świadectwa życia zakonnego to życie wspólne, we wspólnocie która jest konkretna, namacalna, wręcz taka fizyczna i nie jest jakąś korporacją. Chodzi o wspólnotę, która ma być jak najbardziej konkretna. Taką wspólnotą ma też być Kościół i tego uczą wspólnoty zakonne.”

Obecnie w Pabianicach siostry prowadzą przedszkola. „Prowadzimy przedszkola w czterech placówkach dla 104 dzieci. Mamy nadzieję, że przyszłe lata również będą obfitować w wiele łask Bożych”- mówi siostra Justyna Krzyżan ze zgromadzenia Sióstr Bożej Miłości.

Przed błogosławieństwem Metropolita Łódzki wręczył siostrom ikonę Matki Bożej z Jezusem. „Największym darem była ta Eucharystia, ale żeby siostry zapamiętały ten moment, który jest raz na 100 lat to zostawię wam Córkę Bożej Miłości z Synem”- powiedział Ksiądz Arcybiskup.


Zgromadzenie Córek Bożej Miłości zostało założone przez m. Franciszkę Lechner w Wiedniu, w dniu Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny – 21 listopada 1868 r. Charyzmat Zgromadzenia wyrażony jest w haśle Założycielki: „Wszystko dla Boga, dla biednych i dla naszego Zgromadzenia” oraz w jej słowach: „Czynić dobro, nieść radość, uszczęśliwiać i prowadzić do nieba”. Siostry przez swoją pracę starają się czynić widzialną miłość Boga niewidzialnego. Siostry podejmują w Polsce pracę wychowawczo-dydaktyczną, katechizując i prowadząc przedszkola, szkołę podstawową, a także liceum katolickie oraz bursy dla studentek. Posługują też na Jasnej Górze, pracują w parafiach jako zakrystianki, organistki, oraz otaczają opieką dzieci wymagające specjalnej troski.

Placówkę w Pabianicach założono 7 listopada 1919 r. Od początku była ona całkowicie ukierunkowana na działalność oświatowo-wychowawczą. Córki Bożej Miłości przybyły do Pabianic na prośbę księży Misjonarzy, aby rozpocząć tutaj pracę katechetyczną w szkołach powszechnych.

W 1921 r. objęły pracę w zakrystii przy parafii św. Floriana.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.